Siirry sisältöön

Arvioitavien ympäristövaikutusten äärellä Blastrin sidosryhmäinfossa

Tiistaina 30.5. kävi Wilhelmsdalissa vilinä, kun Blastrin sidosryhmäinfo starttaili iltapäivällä viiden pintaan. Samainen informaatio esiteltiin päivää ennen kunnanvaltuustolle, ja nyt sidosryhmille. Tilaisuuden vetäjinä toimivat Blastr Green Steelin Suomen maajohtaja Antti Kaikkonen ja Blastrin käyttämä konsulttitoimisto AFRY Finland Oy.

Osallistujina olivat paikalliset sidosryhmät – muun muassa luontoyhdistykset, kauppakamari, paikalliset toimijat sekä maanomistajat. Kuntaa edustivat kunnanjohtaja Robert Nyman ja kaavoituspäällikkö Eric Roselius.

Infotilaisuuden aikana esiteltiin Blastr Green Steelin terästehdashanke, jonka jälkeen käytiin läpi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely*) prosessia sekä suurimpia painopisteitä juuri tämän hankkeen kannalta. Ympäristövaikutusten arviointi on objektiivinen ja neutraali tehtävä, joka on myös tukena kaavojen laatimiselle ja edellytyksenä ympäristöluvan myöntämiselle. Tilaisuudessa käytiin läpi listaa arvioitavista ympäristövaikutuksista ja seurauksista, joita voidaan pitää erityisen tärkeinä tämän projektin kannalta.

Keskustelu oli aktiivista ja ilmoille heitettiin hyviä kysymyksiä. Liikenne, melu, sosiaaliset vaikutukset sekä vesistöjä koskevat vaikutukset mietityttivät osallistujia. Todettiin myös, että terästehdashankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi maanteiden ja niiden risteyksien parannusten suhteen ja tutustuttiin hukkalämmön hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Yksi suurimpia esiin nousseita seikkoja, jonka suhteen samaa mieltä olivat sekä itse yritys että kaikki osallistujat, oli viestinnän ja vuorovaikutuksen tärkeys läpi koko projektin.

YVA:n seuraava askel hankkeen suhteen tapahtuu elokuussa, jolloin YVA-ohjelma on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää viranomaisilta, yhdistyksiltä sekä muilta osallisilta kommentteja ohjelmasta. Syksyllä tiedossa on lisää tapaamisia sidosryhmien kanssa sekä suurempia, yleisiä tiedotustilaisuuksia. Näistä tiedotetaan myöhemmin lisää. 


* Mikä on YVA? YVA on ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa arvioidaan tulevien laajamittaisten ja isojen hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset ja johon vaikutusalueen asukkaat ja viranomaiset voivat osallistua. YVA-menettelyn avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Lähde: Ympäristöhallinnon verkkopalvelu.