Siirry sisältöön

Yhteenveto kunnanhallituksen kokousesta 19.6.2023

Kunnanhallitus kokoontui eilein 19.6.2023 viimeistä kertaa ennen kesälomakautta. Esityslistalla oli mm. maanomistajan suostumus kosteikkojen toteuttamiseen, kunnantalon vesikatto sekä sopimus talousveden toimittamisesta ja jäteveden johtamisesta Siuntion ja Inkoon kuntien välillä.

WWF Finland Oy pyytää kunnalta maanomistajan suostumusta kahdelle kosteikkohankkeelle, joissa molemmissa tavoitteena on alueiden vesitaloudellisen toimivuuden parantaminen ja hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta. Esitetyt kohteet ovat Lilluddenin länsipuoli ja Inkoonportti. Kunnanhallitus päätti antaa maanomistajan edustajana luvan käynnistää kosteikkojen toteutussuunnittelun. Kunnanhallitus ottaa lopullisesti kantaa toteuttamiseen, kun kohdesuunnitelmat ovat valmistuneet ja hankkeen toteuttamisen aikataulu ja ehdot tarkentuneet.

Kunnanhallitus päätti valita kunnantalon kattokorjauksen urakoitsijaksi Varsinaisbitumi Oy Etelä- Suomen. Hankkeen kustannusarvio on noin 650 000€. Kattokorjaus alkaa 3.7.2023.

Inkoo ja Siuntio ovat neuvotelleet veden toimittamisesta kuntien välillä sekä jäteveden johtamisesta Kirkkonummen jätevesiverkoston kautta HSY:n puhdistamolle. Asia liittyy parhaillaan rakenteillalevaan Degerby-Störsvik jäteveden siirtolinja ja yhdysvesijohto -hankkeeseen. Hallitus hyväksyi sopimuksen Itä-Inkoon vesisosuuskunnan kanssa ja valtuutti kunnaninsinöörin tekemään vähäisiä, teknisluonteisia tarkistuksia.