Siirry sisältöön

Kantatien 51 parantamissuunnittelu käynnissä Inkoossa

Kantatien 51 parantamisen suunnitteuhankkeita on käynnistynyt kolmessa kohteessa Inkoossa. Inkoon kunta ja Uudenmaan ELY-keskus laativat vuonna 2020 yleissuunnitelman Satamatien, Bollstantien, Tähteläntien sekä Degerbyn risteyksien parantamisvaihtoehdoista. Uudenmaan ELY-keskus on saanut rahoituksen näiden hankkeiden viemisestä parantamis- tai tiesuunnitelmatasoon. Hankkeet on käynnistetty ja niitä edistetään järjestyksessä lännestä itään päin. Syyskesän aikana on käynnissä mm. maastomittauksia.

Hankkeet lyhyesti

Satamatie

Laaditaan parantamissuunnitelma, jossa tavoitteena on parantaa tieyhteyttä Joddbölen satama-alueelta 51:lle. Vaihtoehtoina tutkitaan sillan parantamista, jotta voidaan rakentaa kiihdytyskaista Helsingin suuntaan, tai erillistä ramppia.

Bollstantie

Parantamissuunnitelma, jolla toteutetaan kääntymiskaistan rakentaminen 51:lle lännen suunnasta käännyttäessä Bollstantielle. Mahdollisesti myös kiihdytyskaista kohti Helsinkiä. Tieyhteys kt51:n pohjoispuolelle suljetaan.

Tähteläntie

Risteysturvallisuuden parantaminen porrastamalla Tähteläntien liittymät kt51:lle sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien kehittäminen kantatien yli. Vaatii mahdollisesti tiesuunnitelman eli hankkeena laajempi ja pidempikestoinen.

Degerby

Risteysturvallisuuden parantaminen parantamalla yksi pääliittymä Degerbyhyn ja sulkemalla muita liittymiä. Edellyttää korvaavien tieyhteyksien rakentamista. Hankekohteista vaikein ja edellyttää mahdollisesti tiesuunnitelmaprosessia ja paljon täydentävää väylärakentamista.

Lisätiedot hankkeista

Uudenmaan ELY-keskus
Kirsi Pätsi, suunnittelun projektipäällikkö
kirsi.patsi@ely-keskus.fi
0295 021 331

Inkoon kunta
Piia Nordström, kunnaninsinööri
040 6543 549

Eric Roselius, kaavoituspäällikkö
040 670 6143