Siirry sisältöön

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksesta 21.8.2023

Kunnanhallitus kokoontui eilen 21.8.2023 ensimmäistä kertaa kesätauon jälkeen. Esityslistalla oli mm. Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämistapa 2023, saapuneet tapahtumatukihakemukset ja Inkoon kulttuuritalo.

Hallitus hyväksyi ehdotuksen kunnan osallistumisesta Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen kokonaisvaltaiseen ostoliikenteen bruttohankintaan. Kunta kuitenkin edellyttää, että johtavat viranhaltijat yhdessä ELY-keskuksen kanssa tarkistavat kustannusjakaumat tarjousten jättämisen jälkeen. Hankintapäätös tehdään hallituksessa vasta tämän jälkeen.

Yhdistys Suomen Kestävän Elämantavat Yhteisöt ry on hakenut kunnalta tapahtumatukea. Yhdistyksen järjestämä tapahtuma on nimeltään ”Yhteisöllisyyden festivaali 2023” ja se järjestetään Fagervikissä 1.-3.9.2023. Hallitus hyväksyi hakemuksen ja myöntää näin olen tukea 1 691 euron edestä.

Kunnanjohtaja esitteli, miten kulttuuritalohanke etenee. Työ tarvittavan yksityisen rahoituksen turvaamiseksi jatkuu. Kunnan saamien tietojen perusteella mahdollisten rahoittajien tulee käsitellä hakemukset syksyn aikana. Asiaa käsitellään uudelleen hallituksessa sen jälkeen, kun kunta on saanut tiedon tukien lopullisista euromääristä.