Siirry sisältöön

Kehitä Inkoota kanssamme – Mihin käyttäisit 20 000€?

Kuvittele, että sinulla on käytettävissäsi 20 000€ Inkoon kehittämiseen. Miten käyttäisit rahat? Nyt sinulla on mahtava sauma osallistua kunnan kehittämiseen!

Uskomme vahvasti, että osallisuus luo hyvinvointia ja että kunnan tulee kehittyä tiiviissä yhteistyössä asukkaidensa kanssa. Siksi tämän vuoden talousarviossa on varattu 20 000€ osallistuvaan budjetointiin, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kuntalaiset saavat ehdottaa, miten rahoja käytetään. Kunnanhallitus päättää, mikä ehdotus toteutetaan.

Lähetä ideasi mahdollisilla liitteillä matalalla kynnyksellä viestintä- ja elinvoimapäällikkö Mikael Wacklin:lle osoitteeseen mikael.wacklin@inga.fi. Perustele myös, miksi ehdotuksesi tulisi toteuttaa. Ehdotuksia voi antaa 5.–19.2023.

Kun ehdotukset on annettu, kunnanhallituksen asettama työryhmä käy kaikki ehdotukset läpi. Työryhmään kuuluvat:

Työryhmä arvioi ehdotuksien taloudellista realismia, kuinka hyvin ideat tukevat kunnan strategian tavoitteita(avautuu uuteen ikkunaan) ja pohtii ehdotuksien mahdollisia synergioita tai päällekkäisyyksiä käynnissä olevien kehityshankkeiden kanssa.

Työryhmä vie oman käsittelynsä jälkeen ehdotuksia kunnanhallitukselle, joka päättä, mikä idea toteutetaan.