Siirry sisältöön

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksesta 23.10.2023

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 23.10.2023. Kokouksessa käsiteltiin mm. ensi vuoden talousarvio, kunnan lausunto LNG-terminaalin toiminnan laajentamiselle ja kuituverkon kehittäminen.

Kunnanjohtaja antoi yhdessä talouspäällikön kanssa selvityksen ensi vuoden talousarviosta, joka näyttää tällä hetkellä -1,7 miljoonan euron alijäämän. Kunta on jo pitkään varautunut alijäämään, joka johtuu lähivuosina tehtävistä poistoista. Myös korkojen jyrkkä nousu vaikuttaa arvioon. Asia siirrettiin valmisteluun ja tulee uudelleen käsittelyyn kahden viikon kuluttua.

Inkoon LNG-terminaalin vastaava yritys haluaa laajentaa toimintaansa pumppaamalla terminaalista nesteytettyä maakaasua muihin laivoihin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on pyytänyt Inkoota antamaan lausunnon suunnitelmista. Kunta toivoo, että turvallisuusselvityksen lisäksi laadittaisiin myös erillinen selvitys laajentamisen vaikutuksista. Samanaikaisesti myös muiden asianosaisten on saatava esittää näkemyksensä asiasta ennen kuin toimintaa laajennetaan. Kunnanhallitus hyväksyi lausunnon.

Hallitus hyväksyi kokouksessa asian Inkoon kuituverkon kehittämisestä. Tämä tarkoittaa, että kunta liittyy hankkeeseen enintään 1,16 miljoonan euron investointirahalla, mikä on noin neljännes hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankeen tavoitteena on mahdollistaa kuituverkkoa koko Inkoon manneralueelle.