Siirry sisältöön

Inkoon satama-alueelle asetetaan liikkumisrajoitusalue

Sisäministeriö lisää Inkoon satama-alueen liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun asetukseen. Liikkumista ja oleskelua alueella rajoitetaan poliisilain nojalla. Asetus tulee voimaan 4.12.2023.

Rajoitusten tarkoitus on turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa

Rajoitusalueella liikkuminen ja oleskelu on kielletty ilman alueen toiminnanharjoittajan antamaa lupaa.

Rajoitusten tarkoitus on turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa, siellä olevaa omaisuutta tai suojata ulkopuolisia ja kohteessa oleskelevia ihmisiä. Rajoitusalueilla liikkuminen on usein turvallisuudelle vaarallista ja edellyttää alueen perusteellista tuntemista. Alueet tulee merkitä selkeästi.

Poliisilain mukaan kiellon tai rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon, jos teosta ei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.