Siirry sisältöön

Inkoon kunta järjesti tiedotustilaisuuden Joddböle V:n kaavahankkeesta

Inkoon kunta on päättänyt käynnistää kaavahankkeen Joddböle V:n alueen maanomistajien Fortumin, Ruduksen ja Inkoo Shippingin toimesta. Rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa 5.12.2023 ja kunnanhallitus 11.12.2023. 

Kunnanhallitus yhtyi lautakunnan päätökseen seuraavin saatesanoin:

Kunta katsoo voivansa kerätä päätöksenteon perustaksi olennaista tietoa erilaisista vaikutuksista ja kunnalle syntyvistä vaatimuksista käynnistämällä kaavoitushankkeen, ja toteaa, että kaavahankkeen käynnistäminen ei ole kannanotto hankkeen puolesta tai sitä vastaan. Hankkeen mittakaavasta johtuen, kunnan tulee täsmentää omaa käsittelyprosessiaan.

Näin myös asukkailla ja sidosryhmillä on mahdollisuus tutustua tietoon ja ottaa kantaa asiaan. Kunta haluaa jouduttaa visiointityötä poliittisen päätöksenteon tukemiseksi. Kunta painottaa myös selkeän tiedon ja tiedottamisen tarpeellisuutta kaavoitusprosessissa sekä myös maanomistajien ja sille sijoittuvien mahdollisten toimijoiden toimesta.

Kunnanhallitus ja rakennus- ja ympäristölautakunta käy palautekeskustelun kaavoitussopimuksesta ennen sen hyväksymistä.  

Kaavoituspäällikkö Eric Roselius muistuttaa, että kunta voi halutessaan keskeyttää kaavahankkeen sen prosessin aikana.

­– ­On syytä muistaa, että kunta voi keskeyttää kaavahankkeen koko kaavoitusprosessin aikana. Hanke on mittava ja jos kunta ei olisi käynnistänyt kaavoitushanketta, olisi se vaatinut tarkat perustelut, koska kyseessä on yksityiset maat, totesi Roselius. 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Robert Lemström totesi, että Joddbölen kehittäminen on kunnan tulevaisuuden kannalta tärkeää.

– En usko, että kukaan inkoolainen haluaa nähdä ympäristötuhoja kotiseudullaan, niin ei myöskään päättäjät. Mutta toivo siitä, että kaikki jatkuisi tismalleen samana kuin nyt, ei ole realistista. Riittää, että vilkaisee mitä sosiaali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä tapahtuu. Väestöennuste ei myöskään ole järin positiivinen nykyisen Inkoon kehityksen tai edes tämänhetkisen tason säilymisen kannalta. Tästä syystä kunnan tulisi jatkaa Joddbölen kaavoitusta. Tämä ei automaattisesti tarkoita sitä, että alueelle perustetaan terästehdas hinnalla millä hyvänsä, mutta se voi tarkoittaa perustamista lähitulevaisuudessa, jotta kunta voi jatkossakin olla paras paikka kaikille inkoolaisille ja vapaa-ajanasukkaille, sanoi Lemström.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Karl Åberg totesi, että kunta on käsitellyt kaavoitushakemuksen normaalin käytännön mukaisesti.

– Asia on käsitelty samalla tavalla kuin kaikki muutkin maanomistajien kaavoitushakemukset. Edellytykset tehtaalle ovat olemassa, ja keräämme tietoa ja oppeja prosessin aikana, Åberg lausui.

Hallituksen jäsen ja RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Marie-Bergman Auvinen sanoi, että kaavoituksen kautta saadaan tarkentavia selvityksiä hankkeen todellisista vaikutuksista.

­– Kaavoituksen kautta asukkailla ja sidosryhmillä on mahdollisuus saada tietoa hankkeesta. Sen kautta saadaan lisää tietoa terästehtaan ympäristö- ja taloudellisista vaikutuksista ennen lopullista päätöstä hankkeesta, kertoi Bergman-Auvinen.

Inkoon kokoomus on samalla linjalla.

– Inkoon kokoomus kannattaa Joddbölen kaavoitusprosessin aloitusta, jotta alueen kehittämisen vaikutuksista saadaan lisää tietoa päätöksentekoon. Prosessin aikana päätetään myös kunnan kanta Blastrin terästehdashankkeen toteuttamisesta. Inkoon kokoomus korostaa, että hankkeen mahdollinen tukeminen ja toteutuminen vaatii vahvaa edunvalvontaa kunnan puolelta ja sen tulosten on näyttävä tulevissa kaavoitus- ja maankäyttösopimuksissa, sanoi hallituksen varapuheenjohtaja ja kokoomuksen puheenjohtaja Juha Kainulainen.

Myös hallituksen jäsen ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Holmström on kaavoituksen aloittamisen kannalla samoista syistä kuin muut.

– Mielestäni on oikea päätös aloittaa nyt tämä Joddbölen kaavoitusprosessi. On varmasti vielä paljon kysymyksiä mihin ei vielä tällä hetkellä ole vastauksia, vaan sekä kysymykset että vastaukset tarkentuvat, kun prosessi etenee. Toivon avointa ja selkeää tiedottamista kaavoituksen eri vaiheista. Jotta myös asukkailla ja muilla yhteistyö tahoilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus saada reaaliaikaista tietoa ja ottaa mahdollisesti kantaa asioihin kaavoituksen eri vaiheissa, toteaa Holmström.

Laaja tiedon keruu on myös hallituksen jäsenen ja vihreiden edustajan Tuomas Bergströmin mukaan hankkeen keskiössä.

– Vastuullinen päätöksenteko edellyttää mahdollisimman laajan tiedon hankkimista. Päättäjien tulee pitää päät kylminä ja tehdä lopulliset päätökset tutkittuihin faktoihin perustuen. Yleisellä tasolla tällaiset hankkeet ovat kuitenkin tärkeitä vihreän siirtymän kannalta, sanoo Bergström.

Lisätietoa

Aija Aunio

Kaavoituspäällikkö

Robert Nyman

Kunnanjohtaja