Siirry sisältöön

Presidentinvaali Inkoossa

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ on nähtävänä osoitteessa vaalit.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT  

  1. Barösund-Fagervik Nuorisoseurantalo Walhalla, Valhallantie 15  
  2. Degerby Degerbyn koulu, Päivöläntie 1  
  3. Kirkonkylä Kunnantalo, Rantatie 2  
  4. Tähtelä-Päivölä Nuorisoseurantalo Ingbohed, Tähteläntie 387  
  5. Västankvarn-Johannesberg Västankvarnin koulu, Västankvarnintie 399  

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä sunnuntaina 28.1.2024 klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 asti. Toisen vaalin vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 asti. 

ENNAKKOÄÄNESTYS  

Ennakkoäänestys tapahtuu 17.–23.1.2024 välisenä aikana Inkoon kunnassa Kunnantalon kirjastossa. Osoite: Rantatie 2.  
Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti: arkisin klo 9.00 – 18.00 lauantai ja sunnuntai klo 10.00 – 14.00.  

Toisen vaalin ennakkoäänestys tapahtuu 31.1.–6.2.2024 välisenä aikana Inkoon kunnassa Kunnantalon kirjastossa. Osoite: Rantatie 2. 
Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti: arkisin klo 9.00 – 18.00 lauantai ja sunnuntai klo 10.00 – 14.00.  

KOTIÄÄNESTYS JA ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSESSA  

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.  

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.  

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen kello 16. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta, Rantatie 2 10210 Inkoo, tai puhelimitse, puh. 050 380 7802. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja kunnantalon neuvonnasta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta.  

Laitosäänestys järjestetään Vaahteramäessä ja Kissankulmassa. 

Inkoon kunnan keskusvaalilautakunta 

Etusivu