Siirry sisältöön

Yhteenveto kunnanhallituksen kokouksesta 22.1.2024

Kunnanhallitus kokoontui eilen 22.1.2024. Esitylistalla oli mm. kunnan talouden tarkastaminen, ruoka- ja siivouspalveluiden hankinta ja vuokratason määrääminen kunnan omistamille venepaikoille Inkoon pienvenesatamassa.

Kunnanhallitus päätti käynnistää työn vuoden 2025 talousarvioprosessin tukemiseksi vahvistamalla aikataulun kunnan talouden tarkastamiselle. Kunnanhallitus päätti, että työn on valmistuttava siinä ajassa, että se voidaan käsitellä vuoden 2025 talousarviokehyksen yhteydessä toukokuussa/kesäkuussa 2024. Kunnanhallitus asetti päättäjistä ja viranhaltijoista (kunnanjohtaja, talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, hallintojohtaja) sekä kunnanhallituksen puheenjohtajistosta koostuvan työryhmän. Työryhmä aloittaa työskentelyn välittömästi ja laatii myös tarkemman aikataulun tehtävälle sekä antaa kunnanhallitukselle ensimmäisen väliraportin talousarviokäsittelyn yhteydessä maaliskuussa 2024.

Kunnanhallitus päätti, että kunta jatkaa ruoka- ja siivouspalvelusopimusta Compass Group Oy:n kanssa yhdellä optiovuodella ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025. Toisen optiovuoden käytöstä päätetään myöhemmin erikseen.

Kunnanhallitus edellyttää, että toimittajan kanssa käydään vuoropuhelu, jonka tavoitteen on kehittää koulupuolen ruokailua huomioiden käyttäjien palaute (mm. ruoan riittävyys ja laatu). Kunnanhallitus toivoo, että tekninen toimi seuraa, että nykyistä sopimusta noudatetaan ja samalla kunta laatii oman selvityksensä palvelun laadusta tulevaa mahdollista hankintaan silmällä pitäen.

Vuokratason määrääminen kunnan omistamille venepaikoille Inkoon pienvenesatamassa hyväksyttiin. Vuokralle tarjotaan kaikki kunnan omistamat venepaikat (yht. 304) lukuun ottamatta viranomaispaikkoja, lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja, saaristossa vakituisesti asuville varattuja venepaikkoja ja vierasvenesataman paikkoja, joiden määräksi on vahvistettu 75 (+5 lyhytaikainen pysäköinti) kesällä 2024.

Erikokoisille venepaikoille toteutuneet vuosivuokrat esitellään taustamateriaalissa(siirryt toiseen palveluun).

Kunnanhallitus päätti, että Ingå Marina jatkaa venepaikkojen hallinnointia ja huolehtii myös laskutuksesta vuonna 2024.

Vierasvenesatamatoiminta vuonna 2024 käsitellään erillisenä asiana viimeistään maaliskuussa 2024.

Esitylista kokonaisuudessaan ja liitteet löytyvät täältä.(siirryt toiseen palveluun)