Siirry sisältöön

Ilmoittautuminen esiopetukseen 5.2.-28.2.2024

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetuksen laajuus on noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja. Esiopetus on maksutonta.

Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuonna 2015. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava tästä.

Inkoossa esiopetukseen ilmoittaudutaan oheisesta linkistä: https://www.vismasignforms.com/form/fc9f2321-e261-4539-acfc-3ef8aceb6b7e(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Jos oppilas hakee muuhun kuin lähikouluun, täytetään lisäksi seuraava lomake: https://www.vismasignforms.com/form/741cd789-1fa3-429c-88ce-49fa23d9095d(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Huomaa, että huoltaja vastaa koulukuljetuksista, jos lapsi käy muuta kuin lähikoulua.

Esiopetuksen jälkeen lapsi voi osallistua esikoulukerhotoimintaan, joka on maksullista. Se järjestetään koulussa. Huoltaja voi myös valita täydentävän päivähoidon, joka järjestetään päiväkodissa.
Lisätietoa: https://www.inkoo.fi/kasvatus-ja-opetus/opetus/ (avautuu uuteen ikkunaan)

Esiopetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatkan pituus on vähintään 3 km tai matkaan kuuluu vaarallinen osuus (kantatie 51:n ylitys tai Barösundin lauttamatka). Kuljetusoikeus koskee matkaa esiopetukseen ja sen jälkeen kotiin. Jos lapsi osallistuu esikoulukerhoon, matka kotiin iltapäivällä voidaan järjestää, jos kyydissä on tilaa. Kyyti on tällöin maksullinen (20 €/kk).

Kun lapsi on ilmoitettu esiopetukseen ja hänen koulupaikastaan on tehty päätös, saatte Wilma-tunnukset, joiden avulla voitte ilmoittaa lapsenne esikoulukerhoon eli aamu- ja iltapäivätoimintaan. Päätös tehdään viimeistään maaliskuun puolivälissä.

Ilmoittautumisiin liittyvää lisätietoa saatte vt. sivistystoimenjohtajalta: ann-britt.romar@inga.fi.