Siirry sisältöön

Maisema-arkkitehtiopiskelijoiden kurssitöiden näyttely

Miltä Inkoossa voisi tulevaisuudessa näyttää? Tätä kysymystä on viime kuukausina pohtinut mm. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelijat. Tulokset ovat nyt nähtävillä Inkoon kirjastossa näyttelyn muodossa.

Maisema ja alueiden käyttö -kurssi on Aalto-yliopiston kolmannen vuosikurssin maisema-arkkitehtiopiskelijoille järjestettävä suunnittelukurssi, jossa tutustutaan maisema-arkkitehdin tehtäviin laaja-alaisessa maankäytön suunnittelussa sekä maisemasuunnittelun rooliin kestävän maankäytön perustana. Syksyllä 2023 kurssi järjestettiin yhteistyössä Inkoon kunnan kanssa, ja opiskelijat laativat työpareittain maisemallisen kehittämisen suunnitelman Inkoon keskustaajamaan.

Suunnittelutyön tueksi opiskelijat laativat Inkoon keskustaajaman alueelta maisemaselvityksen, minkä lisäksi opiskelijat tutustuivat Inkooseen kahden päivän aikana syyskuussa. Kenttävierailun yhteydessä opiskelijat järjestivät avoimen asukastilaisuuden Inkoon kuntalaisille. Maisemaselvityksen, maisemaan liittyvien analyysien sekä asukastilaisuudessa nousseiden havaintojen pohjalta opiskelijat laativat töilleen suunnitelmakonseptit sekä tarkemmat suunnitelmat.

Opiskelijat kiinnittävät suunnitelmissaan erityistä huomiota maisemaan soveltuviin maankäyttöratkaisuihin. Opiskelijat pohtivat töissään, mitkä alueet Inkoon keskustaajamassa ovat sellaisenaan säilytettäviä tai kehitettäviä. Opiskelijat myös määrittelivät, minkälaisia eri alueille kohdistuvat kehittämistoimenpiteet ovat: maiseman hoitoa, viheryhteyksien kehittämistä, reittien ja liikkumisverkostojen kehittämistä, täydennysrakentamista tai muuta uutta maankäyttöä.

Kurssin lopputuloksena syntyi 12 erilaista visiota tulevaisuuden Inkoosta. Kaikissa töissä on oma erityinen, inkoolaisuuden erityispiirteet esiin nostava konsepti, vaikka myös tietyt samat ratkaisut toistuvat töissä.

Kurssin vastuuopettajana toimi yliopisto-opettaja ja maisema-arkkitehti Aada Taipale. Opetukseen ja opiskelijoiden harjoitustöiden ohjaamiseen osallistuivat myös tuntiopettajat, maisema-arkkitehti Aino Aspiala sekä arkkitehti Elina Alatalo. Inkoon kunnasta töitä on ollut kommentoimassa kaavoitusarkkitehti Miia Nätynki sekä kaavoituspäällikkö Eric Roselius.

Tule ihmeessä kirjastoon tähyilemään opiskelijoiden todella hienoja töitä! Näyttely on voimassa toistaiseksi. Jos mielummin luet opiskelijoiden töitä kotoa, niin löydät ne täältä.

Lisätietoja kurssista antaa kurssin vastuuopettaja Aada Taipale: aada.taipale@aalto.fi