Siirry sisältöön

Inkoon visiotyö käynnistyy – miltä kunnan tulisi näyttää vuonna 2040?

Inkoon kunnanhallitus hyväksyi maanantaina kokouksessaan miten Inkoon visio 2040- työtä lähdetään viemään eteenpäin. Vision tarkoituksena on tukea päätöksentekoprosesseja eritysesti sellaisissa kysymyksissä, jotka vaikuttavat merkittävästi tai pitkällä aikavälillä kunnan tulevaisuuteen.

Haluammeko, että kunta kasvaa, kehittyy nykyisen strategian mukaisesti vai että kehitys etenee nykyisten ennusteiden mukaan, eli että asukasmäärä vähenee? Ja miten tämä vaikuttaa palveluihimme, infrastruktuuriimme ja elinkeinoelämäämme?

Tätä kysyy valtuuston puheenjohtaja Robert Lemström.

Näihin kysymyksiin vastataan prosessin aikana, ja visiotyö tulee etenemään ottamalla huomioon juuri nämä eri skenaariot. Skenaariot ovat siis:

Työssä tarkastellaan mahdollisen väestönkehityksen näkymiä ja sitä, miten eri skenaariot vaikuttaisivat esimerkiksi kunnan palveluihin, infrastruktuuriin, työllisyyteen ja elinkeinoelämään. Kaikissa skenaarioissa tehdään myös karkea analyysi kunnan taloudesta ja arvioidaan, mitä skenaarioiden realisoituminen edellyttää.   

Visio tulee olemaan tärkeä ohjaava asiakirja kunnan tulevaisuudesta. Siksi on aivan keskeistä, että paikallisyhteisö otetaan aktiivisesti mukaan työhön. Tätä tullaan tekemään monin tavoin, esimerkiksi puhelingallupien, työpajojen ja lausuntojen pyytämisen kautta. Kunnan koulut tulevat myös keräämään lasten ideoita.

Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy Inkoon vision kesäkuussa. Asukastapaamiset ja työpajat alkavat maaliskuussa – tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan erikseen. Toivomme tietysti, että mahdollisimman moni tulee mukaan vaikuttamaan meidän yhteisen kunnan tulevaisuuteen!