Siirry sisältöön

ELY-keskus kutsuu vuorovaikuttamaan: Kantatien 51 parantaminen

Seuraava viesti on ELY-keskukselta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tiesuunnitelmaa Kantatien 51 parantaminen maantien 186 (Satamatie) liittymän kohdalla, Inkoo, tiesuunnitelma.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Satamatieltä (mt 186) kantatielle 51 itään suuntaavan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Hankkeessa suunnitellaan mm. suora ramppi etelän suunnasta Satamatieltä itään kantatielle 51. Lisäksi rampin kohdalle sijoittuvat maatalousliittymät ja yksityistieliittymä on katkaistava, jonka takia on rakennettava niille korvaavat yhteydet.

Helsingin suunnan linja-autopysäkki kantatiellä 51 siirretään Satamatien liittymän itäpuolelta länsipuolelle. Kulku pysäkille järjestetään käyttäen nykyisen rampin Helsingin suunnan puolta, jonka ajoneuvoliikenne siirtyy hankkeessa rakennettavalle uudelle rampille.

Suunnitelmaluonnoksiin on mahdollista tutustua 5.3.2024 – 19.3.2024 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/sv/s/beyb/suunnittelu(siirryt toiseen palveluun). Suunnitelmat voidaan pyynnöstä toimittaa myös sähköpostilla tai postilla. Tulemme mielellämme keskustelemaan paikan päälle esim. katkaistavien liittymien vaatimista järjestelyistä ja korvaavista yhteyksistä pelloille. Mahdolliset kommentit ja kannanotot pyydetään toimittamaan 19.3.2024 mennessä sähköpostitse sari.kivinen@sitowise.com tai postitse osoitteeseen Uudenmaan ELY-keskus/ Kirsi Pätsi, PL 36, 00521 Helsinki.

Suunnitteluvaihe on oikea aika perehtyä ja vaikuttaa suunnitelmaratkaisuihin sekä tuoda esiin suunnitelman viimeistelyyn mahdollisesti vaikuttavia tietoja paikallisista olosuhteista. Suunnittelun aikaisessa vuorovaikutuksessa esitellään suunnitelman luonnoksia ja suunnitelmaratkaisuja. Suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa palautetta sekä esittää kysymyksiä. Luonnosten esittelyn jälkeen saadut palautteet ja kysymykset käydään läpi ja suunnitelma viimeistellään. Tämän jälkeen valmis suunnitelma asetetaan nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmasta virallinen muistutus

Soittoajat: Suunnitelmaluonnoksista voi kysyä lisätietoja tai antaa palautetta soittamalla suunnittelijalle puhelinaikoina.

Aika: 14.03.2024 klo 16.30 – 17.30Kirsi Pätsi (Uudenmaan ELY-keskus),puh. 0295021331Lisätiedot: Kysymyksille ja kommenteille varattu soittoaika. Soittaa voi muulloinkin!

Vuorovaikutuksessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin sekä esittää niistä mielipiteensä. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta https://vayliensuunnittelu.fi/s/beyb/suunnittelu
Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.
Kutsu on julkaistu ylläolevassa osoitteessa 5.3.2024.

Uudenmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon, https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Lisätietoja antaa
Kirsi Pätsi (Uudenmaan ELY-keskus), puh. 0295021331, kirsi.patsi(at)ely-keskus.fi Piia Nordström (Ingå kommun), puh. 0406543549, piia.nordstrom(at)inga.fi Sari Kivinen (Sitowise Oy), puh. 0443386916, sari.kivinen(at)sitowise.com

Tervetuloa!
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus