Siirry sisältöön

Kulttuurikeskukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Inkoon kulttuurikeskus herättää ymmärrettävästi paljon kysymyksiä. Tässä vastaamme meille kantautuneihin yleisimpiin kysymyksiin.


K: Miksi Inkoon keskustaan tulee kulttuurisali kunnantalon yhteyteen, joka muodostaa kokonaisuudessaan kulttuurikeskuksen?

V: Inkoon kunta on yhdessä Inkoon kulttuuriyhdistyksen kanssa pyrkinyt kehittämään Inkoon keskustaan elävää kulttuuritilaa, jossa voi järjestää toimintaa. Inkoon kuntastrategiassa yksi keskeisimmistä tavoitteista on elävöittää kuntaa ja luoda toimintaa etenkin syys- ja talviaikaan. Kulttuurikeskuksen mahdollistaa 2,85 miljoonan ulkopuolinen rahoitus, jota eri säätiöt kunnalle myöntävät hanketta varten. Kunnan tulee, myös ilman kulttuurisalia, panostaa kunnantalon kunnostukseen. Hyödyntämällä kunnantalon tyhjiä tiloja saamme Inkooseen lisää kiinnostavaa vapaa-ajan tarjontaa, mikä vahvistaa kunnan elinvoimaa. Tavoitteena on siis luoda lisää hyvinvointia inkoolaisille sekä houkutella vierailijoita ja uusia tapahtumia

K: Eikö kulttuurikeskus vaaranna Inkoon nuorisoseurantalojen toimintaa?

V: Tämä ei pidä paikkansa. Kunta järjestää toimintaa mm. Hemppanilla. Tällä erää kunnalla on kuitenkin puutetta tiloista, jotka etenkin soveltuvat kulttuuritoiminnalle. Näiden tilojen avulla kunta voi kehittää lapsille ja nuorille uutta toimintaa sekä luoda edellytykset paremmalle kunnan elokuvatoiminnalle. Kunta käyttää salia myös kokoustilana. Inkoon kulttuuriyhdistys vuokraa enemmistön kulttuurisalin käyttöajasta ja järjestää omaa toimintaa, josta se tulee kertomaan tarkemmin myöhemmin vuoden 2024 aikana. 

Kulttuuritoiminta vaatii nykyään siihen soveltuvaa tekniikkaa. Näitä ei aina löydy nuorisoseurantaloilla. Yhdistykset voivat jatkossakin järjestää omaa toimintaa omissa tiloissaan.

K: Miksi kulttuurikeskuksen tulee kahvila?

V: Kahvilatila tarvitaan eritoten taukokahvilatoimintaa varten. Tällä hetkellä ajatuksissa ei ole tarjota jokapäiväistä päivisin olevaa kahvilatoimintaa. Kahvilatoiminnan pyörittäjää valitaan myöhemmin ja toimintaa kehitetään yhdessä toimijan kanssa.

K: Miten voi osallistua sisällön suunnitteluun?

V: Kulttuurikeskuksen toiminnasta järjestetään erilaisia suunnittelutyöpajoja vuoden aikana. Tulevana syksynä julkaisemme tarkempaa tietoa itse talon toiminnasta. Niin keväällä kuin kesällä järjestetään vielä erilliset tilaisuudet kulttuurikeskuksen toimintaan liittyen. 

K: Miten hanketta rahoitetaan? 

V: On syytä muistaa, että kunnantalon korjaushanke olisi toteutettu myös ilman kulttuurisalia. Kustannusarvio tällä hetkellä on 5,6 miljoonaa euroa. Se sisältää myös kunnantalon korjaustyöt sekä muutostyöt kulttuuritoiminnan tarpeiden mukaan. Uudisrakennukseen ja kulttuuritoimintaan liittyvät kustannukset ovat noin 3,5 miljoonaa euroa ja kunnantalon noin 1,5 miljoonaa, lisäksi muutosten hallintaan liittyvä kustannusvaraus noin 0,5 miljoonaa euroa. Kunnan osuus kokonaisuudesta on tällä hetkellä 2,65 miljoonaa euroa. Ulkopuolinen tuki hankkeelle on lähes 3 miljoonaa euroa.  Kunta hakee avustuksia edelleen hanketta varten ja suunnitteluvaiheessa tavoitteena on löytää taloudellisesti kestäviä ratkaisuja.

K: Miten kulttuurikeskusta hallinnoidaan? 

V: Kyseessä on kunnan ja Inkoon kulttuuriyhdistyksen yhteishanke, jossa kunta omistaa talon ja yhdistys on päävastuullinen toiminnan järjestäjä. Hanketta hallinnoi tällä hetkellä yhteinen ohjausryhmä ja myöhemmin hankkeeseen palkataan erillinen hankekoordinaattori, jonka tehtävänä on keskuksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Kunnan kotisivut ja somekanavat ovat hyvä ottaa seurantaan, sillä niissä tiedotamme aktiivisesti hankkeen etenemisestä ja eri ratkaisuista. 

K: Keneen voin olla yhteydessä hankkeen tiimoilta?

V: Mahdolliset kysymykset voi tässä kohtaa toimittaa seuraaville henkilöille:

K: Mikä on hankkeen seuraava vaihe?

V: Kunnan tekninen lautakunta tulee huhtikuussa päättämään hankesuunnitelmasta, jonka jälkeen alkaa rakennussuunnittelu. Alta löydät vielä hankkeen tavoiteaikataulun: