Siirry sisältöön

Inkoon visio 2040: Tulokset visiotyöpajoista

Maaliskuussa ja huhtikuussa kunta järjesti yhteensä neljä visiotyöpajaa (kirkonkylä, Tähtelä, Degerby ja Barösund). Työpajojen tarkoituksena oli kerätä kuntalaisten mielipiteitä siitä, miten Inkoon tulisi kehittyä vuoteen 2040 mennessä. Alta löydät yhteenvedon tuloksista.

Työpajoihin osallistui yhteensä lähes 100 kuntalaista, joista noin 15 olivat kuntapäättäjiä.

Taustatiedot ryhmätöihin

Ennen osallistujien jakamista pienempiin ryhmiin kunta esitteli taustatietoja siitä, miksi tämä on ajankohtaista juuri nyt. Esille nostettuja tekijöitä olivat:

Myös kunnan talous nostettiin esille. Alla oleva taulukko osoittaa, että kunnan ylijäämä vuonna 2022 vähenisi seuraavien kolmen vuoden aikana 4 546 331 euroon. Tämä tarkoittaa, että kunta tekisi negatiivisen tuloksen vuosina 2024–2026 yhteensä yli 4 miljoonaa euron edestä.

Taseen ylijäämä 20228 649 537 €
Tulos 2023268 628 €
Talousarvio 2024-1 718 743 €
Talousarvio 2025-1 235 319 €
Talousarvio 2026-1 417 772 €
Yhteensä4 546 331 €

Tämä kehitys on ollut tietoinen valinta ja se johtuu pääasiassa 2020-luvun alussa tehdyistä investoinneista. Tämän on mahdollistanut sen, että kunta on aiempina vuosina onnistunut keräämään suuren ylijäämän. Julkisen talouden kehitys on tällä hetkellä haastavaa, esimerkiksi kuntien valtionosuudet ovat vähentyneet (vuonna 2024 kunnat saavat 7,5% vähemmän valtionosuuksia verrattuna vuoteen 2023). Syynä valtionosuuksien negatiiviseen kehitykseen on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.

Kolme skenaariota

Työpajoissa lähdettiin liikkeelle kolmesta eri skenaariosta. Nämä olivat:

  1. Kunta kehittyy nykyisten ennusteiden mukaisesti (väestön väheneminen)
  2. Kunta kehittyy kunnan strategian mukaisesti (väestönkasvu 0,5 %/vuosi)
  3. Kunta kehittyy voimakkaammin kuin nykyisen strategian tavoite

Ryhmäkoot olivat 4-6 henkilöä per ryhmä. Ryhmän tehtävänä oli keskustella yhdessä ja vastata esitettyihin kysymyksiin, kirjata ylös ryhmän vastaukset ja lopuksi esitellä, miten ryhmä oli vastannut. Ryhmien piti myös valita, kumpi skenaarioista oli heidän suosikkinsa. Tässä asiassa oltiin harvinaisen yksimielisiä: Skenaario 2, jossa kunta kehittyy kunnan strategian mukaisesti, oli suosikki jokaisessa työpajassa. Barösundissa ja kirkonkylässä oli myös joitakin, jotka katsoivat, että kunta voisi kasvaa vielä voimakkaammin. Kukaan ei kannattanut nykyisten ennusteiden mukaista kehitystä.

Ensimmäisessä skenaariossa ryhmät pohtivat seuraavia kysymyksiä:

Eri työpajojen vastaukset näyttivät seuraavanlaisilta:

TYÖPAJASelviytyykö Inkoo, jos väestö vähenee ennusteiden mukaisesti?Sopeutumistoimenpiteet ja kommentit
Kirkonkylä3/4 ryhmistä vastasivat kyllä– Terveyspalveluiden ja terveyskeskuksen tulevaisuus epävarma
– Vähemmän vuoroja joukkoliikenteessä
– Korkeampi verotus
– Vähemmän kouluja  
Tähtelä2/3 ryhmistä vastasivat kyllä– Veronkorotus voi myös vähentää muuttoliikettä
– Joukkoliikenteen sopeutus, esim. yhteydet junaan Kirkkonummella
– Kuntaliitoksia ei toivota, mutta enemmän alueellista yhteistyötä voi olla tarpeen  
Degerby  Vastaukset jakautuivat ryhmien välillä tasan– Veroja nostetaan palveluiden säilyttämiseksi
– Kouluyhteistyötä kuntien välillä
– Koulujen verkoston optimointi
– Joukkoliikenteen optimointi
– Kuntaliitos mahdollinen, mutta ei toivottu  
Barösund2/3 ryhmistä vastasivat kyllä– Painetta kiristää veroja ja verot todennäköisesti nousevat
– 1 ruotsalainen / 1 suomalainen koulu (sama molemmille kieliryhmille)
– Kuntaliitos huono saariston elinvoimalle

Toisessa skenaariossa ryhmät pohtivat seuraavaa kysymystä:

Eri työpajojen vastaukset näyttivät seuraavanlaisilta:

TYÖPAJAMitä vaaditaan, jotta Inkoo kasvaisi strategian mukaisesti?
Kirkonkylä– Moottoritie Degerbyhyn
– Asuntoja ja tontteja
– Inkoon aseman kehittäminen
– Lisää markkinointia
– Yläkoulu
– Houkutella lisää yrityksiä esim. kuntalisällä
Tähtelä– Huolehdi luonnosta ja korosta meren läheisyyttä lisätäksesi vetovoimaa
– Houkuttele erikokoisia yrityksiä luomaan työpaikkoja
– Panosta asema-alueisiin (juna tulisi pysähtyä Tähtelän asemalla)
– Joukkoliikenne alueellisessa yhteistyössä
– Asuinalueet, jotka houkuttelevat perheitä ja työikäisiä ihmisiä
Degerby  – Tienvarsimainonta
– Markkinointi & viestintä
– Perheystävällisyys
– Yritysten houkuttelu ja työpaikkojen luominen
– Asuntomessut Degerbyssä
– Etätyö / kuitu
– HSL
Barösund– Asuntoja/vuokra-asuntoja ja enemmän rakentamista tarvitaan
– Ympärivuotinen rekisteröinti kesämökeille
– Vapaa-ajan asukkaiden verotus (lakimuutos)
– Normaalikokoiset yritykset
– Syväsatama-alueen kehittäminen

Kolmannessa skenaariossa ryhmät pohtivat seuraavaa kysymystä:

Eri työpajojen vastaukset näyttivät seuraavanlaisilta:

TYÖPAJAMiten tämä saavutetaan?
Kirkonkylä– Panosta yrityksiin, useampia pieniä yrityksiä Investoinnit Joddböleen, syväsatama nähdään tärkeänä tekijänä elinkeinoelämän kehitykselle
– Luonto on tärkeä ja siitä voi hyötyä vihreällä siirtymällä
– ”Inkoo on 15 minuutin naapurusto” – kaikki palvelut saatavilla 15 minuutissa
– Inkookuvan vahvistaminen
Täkter– Lisää vuokra-asuntoja ja Inkoo pitäisi olla houkutteleva asuinpaikka
– Juna pysähtyy Tähtelässä
– Taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys
– Sataman kehittäminen niin, että se houkuttelee monipuolista teollisuutta ja useita yrityksiä, joissa on 100-150 työpaikkaa.
– Hyödynnetään etätyön trendi
Degerby  – Tunneli Tallinnaan
– Suunniteltujen teollisuusalueiden käyttö (esim. Joddböle), mutta ottaen huomioon ilmaston
– Kuitu sisältyy tontin hintoihin
– Turvallisemmat risteykset
– Lisää joukkoliikennettä (ulkoinen & sisäinen)
– Degerbyn keskusta on paras pendelöintiin
Barösund– Pitää saada 500 kesävierasta tekemään Helsingistä heidän “talvikotinsa”
– Lakimuutos siitä, miten vapaa-ajan asukkaat voivat rekisteröityä kahteen asuinpaikkaan
– Puolijohdetehtaan, maalla sijaitsevan kalanviljelyn, datakeskuksen tai muun energiaintensiivistä toimintaa.
– Uhat: Muutetaan Inkoota niin, että syy miksi nykyään muutetaan tänne katoaa, luonto, profiili jne.
– Uimahalli/jäähalli
– Yläkoulu

Hallintojohtaja Johan Nilsson osallistui jokaiseen työpajaan ja on erityisen kiitollinen asukkaiden osallisuudesta.

– Haluamme vielä kerran kiittää kaikkia, jotka osallistuivat visiotyöpajoihin ja siten tukivat kuntaa visiotyössä. On ollut ilo tavata kylissä asuvia ihmisiä ja kuulla heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään Inkoon tulevaisuudesta. Työpajoissa käytyjen keskustelujen perusteella voimme todeta, että Inkoon asukkaat ovat aktiivisia ja haluavat nähdä kunnan kehittyvän ja kasvavan myös tulevaisuudessa. Lisäksi on selvää, että asukkaat näkevät kunnan luonnonläheisyyden arvokkaana vetovoimatekijänä ja arvostavat kunnan imagoa, jota voimme ylpeydellä markkinoida, Nilsson toteaa.

Visiotyöpajojen vastaukset otetaan huomioon kunnan käynnissä olevassa visiointityössä, joka huipentuu kesäkuussa, kun valtuusto päättää, millainen Inkoon visio 2040 tulisi olla.