Siirry sisältöön

Uudet kalastuskiellot Tammisaari – Pohjan kalatalousalueella, kalastuskieltoja myös Inkoon kalatalousalueella – kuhan kudun turvaamiseksi

Monet kalalajit kutevat keväällä, mukaan lukien kuha. Sekä Tammisaari-Pohjan että Inkoon kalatalousalueilla kalastusta on rajoitettu eräillä lahdilla ja matalikoilla kuhan kudun turvaamiseksi ajalla 15.5.–15.6.

Matalat merenlahdet, jotka lämpenevät nopeasti ovat tärkeitä kutualueita kevätkutuisille kaloille. Rannikolla melko pienet alueet tuottavat suuria määriä kalanpoikasia. Kun poikaset ovat kasvaneet, kalat leviävät sitten laajemmalle alueelle. 

Kuha kutee Etelä-Suomessa touko-kesäkuun aikana riippuen siitä, kuinka nopeasti vesi lämpenee. Kutu alkaa, kun veden lämpötila on noin 12 astetta. Sitä ennen koiraat ovat jo vallanneet reviiriensä. Kudun jälkeen koiras jää paikalle ja puolustaa hyvin aggressiivisesti mätiä, mikä tekee niistä erittäin alttiita kalastukselle. 

Toimenpiteet kuhan suojelemiseksi Tammisaari-Pohjan kalatalousalueella

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä on viehekalastus, verkko- ja rysäkalastus kielletty ajalla15.5.–15.6 vuosina 2024–2028 alueilla Gammelboda, Jomalvikin kanava, Edesviken, Totalfladan ja Kopparöfladan.

Tarkemmat tiedot, kuten kalastuskieltoalueiden kartat, löytyvät Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen verkkosivuilta(siirryt toiseen palveluun).

Toimenpiteet kuhan suojelemiseksi Inkoon kalatalousalueella

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä kaikki muu kalastus paitsi vapakalastus rannalta on kielletty ajalla15.5.–15.6 alueilla Kyrkfjärden, Innanbäckviken, Svenviken, Fagerviken ja Nötöfladan.

Kalastusalue suosittelee myös, että yli 1,8 metrin korkeissa verkoissa käytetään koko kalastusalueella vähintään 50 millimetrin solmuväliä. Suosituksen tarkoituksena on turvata kuhakannan tuotto eli antaa kuhalle mahdollisuus kutea ennen pyyntiä. Kuhan vähimmäispyyntimitta on 42 cm.

Tarkemmat tiedot, kuten kalastuskieltoalueiden kartat, löytyvät Inkoon kalatalousalueen verkkosivuilta.(siirryt toiseen palveluun)