Siirry sisältöön

Yhteenveto kunnanhallituksen kokousesta 20.5.2024

Kunnanhallitus kokoontui eilen 20.5.2024. Esityslistalle oli muun muassa asuntojen korjaaminen Lönnebergassa, ekopisteen sijoittaminen sekä valtuustoaloite koskien kyläkehitysmääräraha talousarvioon 2025.

Kunnanhallitus päätti, että Lönnebergan korjausvelan vähentäminen investointimäärärahaa korotetaan 100 000 eurolla, jotta tarvittavat korjaustoimenpiteet voidaan tehdä neljälle asunnolle. Samalla hallitus päätti, että mikäli investointimääräraha myönnetään, korjaustöiden urakkahankita käynnistetään. Asia menee vielä valtuuston käsittelyyn.

Kokouksessa hallitus päätti, että ekopiste sijoitetaan toistaiseksi nykyiselle paikalleen Ulappatielle ja tehdään sijoituspaikasta toistaiseksi voimassa oleva sopimus (muilta osin nykyisin ehdoin) Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa.

Pykälässä koskien valtuustoaloitetta kyläkehitysmäärärahasta hallitus muokkasi esitystä seuraavanlaisesti: Kunnanhallitus toteaa, että kunnassa laaditaan kyläkohtaiset kehittämissuunnitelmat yhdessä aktiivisten kylätoimijoiden kanssa. Tämän työn jälkeen arvioidaan, millä tavalla kunta voi taloudellisesti osallistua näihin panostuksiin talousarviotyön yhteydessä. Samalla kunta edistää Leader-rahoituksesta tiedottamista. Aloite todetaan loppuun käsitellyksi.