Siirry sisältöön

Europarlamenttivaalit Inkoossa

Ennakkoäänestys 

Ennakkoäänestys tapahtuu 29.5–4.6.2024 välisenä aikana Inkoon kunnassa Kunnantalon kirjastossa. Osoite: Rantatie 2  

Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti: arkisin klo 9.00 – 18.00 lauantai ja sunnuntai klo 10.00 – 14.00.  

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä saatavissa kunnantalolta toimistoaikana.  

ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT  

  1. Barösund-Fagervik Nuorisoseurantalo Walhalla, Valhallantie 15  
  2. Degerby Degerbyn koulu, Päivöläntie 1  
  3. Kirkonkylä Kunnantalo, Rantatie 2  
  4. Tähtelä-Päivölä Nuorisoseurantalo Ingbohed, Tähteläntie 387  
  5. Västankvarn-Johannesberg Västankvarnin koulu, Västankvarnintie 399  

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 asti. 

KOTIÄÄNESTYS JA ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSESSA  

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.  

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.  

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta, Rantatie 2 10210 Inkoo, tai puhelimitse, puh. 044 512 0288. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja kunnantalon neuvonnasta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta.  

Laitosäänestys järjestetään Vaahteramäessä ja Kissankulmassa.