Siirry sisältöön

Muistutus koirien kiinnipitomääräyksistä

Järjestyslaki määrää, että koirat on pidettävä taajamissa aina kytkettynä.

Järjestyslain koirakuria koskeva pykälä 14 määrää, että koirat, mukaan lukien pennut, on pidettävä taajamissa kytkettyjä ympäri vuoden. Vain virantoimituksessa oleva koira voi olla irti tehtävää suorittaessaan.

Taajama-alueilla koiraa saa pitää vapaana suljetuilla pihoilla, koirien harjoittelupaikoilla sekä koirille osoitetuilla aidatuilla jaloittelualueilla. Niissä koiran tulee olla haltijansa valvonnassa ja hallinnassa, jottei se aiheuta vaaraa tai vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai muille eläimille. Koiranomistajan tai haltijan vastuulla on myös pitää huolta siitä, ettei koira ei pääse karkaamaan suljetulta alueelta.

Metsästyslaki määrää, että taajaman ulkopuolella koirat pidetään kiinni 1.3. – 19.8. välisenä aikana.