Siirry sisältöön

Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat yksityiset kiinteistönomistajat ja muut tieosakkaat. Kunnossapitoon on mahdollista hakea avustusta kunnalta.

Tienhoito

Kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoitotyöt on tehtävä tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta hälytysajoneuvojen, kotihoidon autojen, koulukyytien ja muiden ajoneuvojen liikennöinti yksityisteillä on sujuvaa.

Mitä yksityistien kunnossapito sisältää?

Hae avustusta yksityistien kunnossapitoon

Haku yksityistien kunnossapitoon on sulkeutunut vuodelta 2023.

Yksityistietä varten voi anoa avustusta. Viimeinen hakupäivä on 30.9.2023.

Näin haet

  1. Varmista, että tiekunta on ilmoittanut ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen Yksityisrekisteriin
  2. Pysyvät paino- ja liikennerajoitukset on ilmoitettu Digiroad-järjestelmään. Tiekunnan tulee tehdä ilmoitus Digiroad-järjestelmään myös siitä, ettei rajoituksia tai kieltoja ole.
  3. Täytä lomake ja vahvista siinä, että vaadittavat ilmoitukset on tehty.
  4. Liitä hakemukseen vuoden 2022 tuloslaskelma, tase ja tieyksikkölaskelma.
  5. Allekirjoita ja lähetä lomake kunnalle avustusten viimeiseen hakupäivään mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lomakkeen liitteineen voi toimittaa myös skannattuna sähköpostitse osoitteeseen: tekniska@inga.fi.

Haku yksityistien kunnossapitoon on sulkeutunut vuodelta 2023.

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin ja maanmittauslaitokselle

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt. 

Lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot myös maanmittauslaitokselle ja Väylävirastolle.