Siirry sisältöön

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Lähde: Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (3, s. 10 ja 4, s. 12)

Erityssuunnitelmien ja selvitysten laatimisesta määrätään luvan lupaehdossa. Erityissuunnitelmilla tarkoitetaan tässä rakennesuunnitelmia, ilmanvaihto- ja kvv-suunnitelmia, pohjatutkimusta, paalutus- ja mittauspöytäkirjoja sekä mahdollisia rakennusvaiheessa tarvittavia lausuntoja.

Kuntaan ei toimiteta työselostuksia, elementtien/teräsrakenteiden asennussuunnitelmia, työturvallisuusasiakirjoja tms. työn suorittamiseen liittyviä asiakirjoja.

Suunnitelmat on toimitettava hyvissä ajoin ennen kunkin työvaiheen aloittamista.

Rakennesuunnitelmat:

Rakennepiirustukset toimitetaan rakennusvalvonnalle Lupapisteen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kautta.

LVI-piirustukset:

LVI-piirustukset ja KVV-asemapiirros toimitetaan Lupapisteen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kautta.

Vastaava erikoissuunnittelija allekirjoittaa sähköisesti Lupapiste-palvelussa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kaikki oman suunnittelualansa suunnitelmat.