Siirry sisältöön

Lähde: Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (2.3, s. 8)

Julkisivupiirustusten sisältö

Julkisivupiirustuksiin on sisällyttävä piirustus rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen kohtisuorana projektiona. Rakennetussa ympäristössä julkisivupiirustukseen on sisällyttävä tieto suhteista ja liittymisestä viereisiin rakennuksiin riittävän laajasti.

Julkisivupiirustukseen on sisällyttävä:

  1. maanpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, räystään sekä vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai korkeusmittoina maanpinnasta
  2. vesikattopinnat ja kattokaltevuudet
  3. ulkoseinän näkyvät rakennusosat ja pinnat kiinteine laitteineen
  4. pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja värit
  5. muut rakennuksen ulkopuolella näkyvät rakennuksen toimintaan, ulkoasuun tai tyyliin vaikuttavat seikat
  6. ilmansuunta, johon julkisivu näkyy

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä piirustukseen on lisäksi sisällyttävä koko julkisivu muutosalueiden rajoineen, jos korjaus- tai muutostyö vaikuttaa rakennuksen julkisivuun.

Julkisivupiirustuksella osoitetaan, että suunniteltu rakentaminen täyttää arkkitehtuuriltaan kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Julkisivupiirustuksilla osoitetaan myös rakennuksen soveltuvuus ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirustukset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan kuin pohja- ja leikkauspiirrokset.

Julkisivupiirroksessa esitetään yleensä: