Siirry sisältöön

Päätöksenteko

Viranhaltijapäätökset

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden valtuudet koskevat uudisrakennuksia ja purkuhankkeita sekä kaikkia korjaus- ja muutoshankkeita. Viranhaltijat päättävät myös toimenpide- ja ympäristöluvista.

Viranhaltijapäätöksiä tehdään tavallisesti kerran kuukaudessa. Lupapäätökset ovat julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivulla päätöspäivän jälkeen (julkipanopäivä). Päätökset annetaan julkipanon jälkeen.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset

Poikkeamis- ja suunnittelutarveluvista päättää rakennus- ja ympäristölautakunta. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myös tiennimistä alueilla, joilla ei ole katusuunnitelmaa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu pääasiassa kerran kuukaudessa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, kun osapuolten katsotaan saaneen ne tiedoksi. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivulla. 

Voimassaolo ja muutoksenhaku

Rakentaminen tai muu toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa luvan saatua lain voiman. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden aloittaa työt ennen voimassaoloaikaa perustellusta syystä ja vakuutta vastaan. Vakuuden määrä vahvistetaan rakennusvalvontataksan mukaisesti. Vakuus palautetaan luvan saatua lain voiman.

Rakennusvalvontatoimen viranhaltijan lupapäätökseen voi hakea muutosta jättämällä rakennus- ja ympäristölautakunnalle kirjallinen oikaisuvaatimus. Muutoksenhakuaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lupapäätökseen haetaan muutosta valituksella Helsingin hallinto-oikeudelle. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

Luvan voimassaoloaika

Rakennuslupa raukeaa, jos rakennustöitä ei ole aloitettu kolmen vuoden kuluessa tai saatettu päätökseen (loppukatselmus) viidessä vuodessa. Toimenpidelupa, ympäristölupa tai purkulupa raukeaa, jos toimenpidettä ei ole suoritettu kolmessa vuodessa. Määrärajat alkavat luvan saatua lain voiman. Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa ovat voimassa kaksi vuotta julkipanopäivämäärästä.