Siirry sisältöön

Rakennusjärjestys

Maankäyttöä ja rakentamista kunnissa ja kaupungeissa ohjaa lähinnä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § mukaan jokaisella kunnalla on oltava rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestyksen määräykset ovat sitovia, ja täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja maankäyttö- ja rakennusasetusta. Rakennusjärjestys sisältää paikallisten olosuhteiden edellyttämiä määräyksiä. Määräykset ovat välttämättömiä suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista sekä kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamista ajatellen, ja niiden avulla luodaan ja säilytetään hyvää elinympäristöä. 

Rakennusjärjestyksen keskeinen tavoite on säilyttää kunnan eri alueiden omaleimaisuus ja ohjata rakentamista kunnassa ympäristöön ja maisemaan sopivalla tavalla.