Siirry sisältöön

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta. Purkuluvan voimassaoloaikaa laskettaessa ei oteta huomioon aikaa, jolloin alueella vallitsee toimenpidekielto rakennussuojelulain 9 §:n nojalla. 

 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan voimassaololle enintään yhden vuoden jatkoajan työn aloittamista varten, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään vuodella kerrallaan.

Jatkolupa haetaan Lupapiste-palvelun(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kautta.

Sähköisen hakemuksen kohtaan ”Perustelut jatkoajan tarpeelle” merkitään perustelut jatkoluvalle.