Siirry sisältöön

Maisematyölupa tarvitaan asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin. Yleiskaava-alueella lupa tarvitaan, mikäli yleiskaavassa niin määrätään.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen, eikä vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei myöskään ole tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Maisematyölupaa koskevia määräyksiä ei sovelleta maanottotoimintaan, joka edellyttää maa-aineslain mukaista lupaa.

Maisematyölupaa haetaan Lupapiste-palvelun (siirryt toiseen palveluun)kautta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka myös neuvoo asiassa.

Hankkeen sijainnista riippuen hakemuksen käsittelee ja siitä tekee päätöksen joko rakennusvalvontapäällikkö (rakennuspaikat pihapiireineen) tai ympäristöpäällikkö (muut alueet ja luonnonympäristöt).

Hakemusasiakirjat

Kiinteistön hallinta

Asemapiirros tai karttapiirustus toimenpidealueesta

Tarkemmat selvitykset seuraavissa tapauksissa:

Naapurien kuuleminen

Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, ellei ilmoittaminen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Katso ohjeet naapurikuulemiseen(siirryt toiseen palveluun).