Siirry sisältöön

Purkamislupa tai ilmoitus

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa.

Purkulupaa ei tarvita:

Jos purkaminen ei edellytä purkulupaa, rakennusvalvontaviranomaiselle on ilmoitettava rakennuksen tai sen osan purkamisesta 30 päivää ennen purkutyön aloittamista (purkuilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkuluvan hakemista.   

Purkulupa haetaan ja purkuilmoitus tehdään sähköisesti Lupapiste-palvelussa.(siirryt toiseen palveluun)

Liitteeksi seuraavat asiakirjat: