Siirry sisältöön

Viemäriverkkoon liittämättömän kiinteistön omistajan on huolehdittava, ettei jätevesillä ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Toimivan jätevesijärjestelmän avulla varmistetaan puhdas kaivovesi ja puhdas lähiympäristö ja suojellaan lähivesistöjä. Jätevesien käsittelystä määrätään luonnonsuojelulaissa ja -asetuksessa 157/2017. Lisätietoja tässä.

Miten anon lupaa?

Lupaa haetaan rakennusvalvonnalta.

Lupahakemus ja ohjepyyntö jätetään Lupapiste-palvelun kautta.

Hae toimenpidelupaa, jos kiinteistön rakennus- ja muutostyöt koskevat vain jätevesijärjestelmää, kuten uuden järjestelmän rakentamista tai vanhan järjestelmän muutoksia. 

Jos kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa edellyttäviä korjauksia tai muutoksia, jätevesijärjestelmän uusiminen tai muutos sisältyy samaan lupaharkintaan.  

Hakemukseen liitettävät asiakirjat

Suunnitelman on lisäksi perustuttava riittäviin maasto-, pohjavesi- ja maaperätutkimuksiin.

Myönteisen lupapäätöksen jälkeen

Myönteisen lupapäätöksen jälkeen toimitaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Hakemus kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmän rakennustyönjohtajaksi.

Kvv-työnjohtaja on hyväksyttävä ennen toimenpiteen käynnistämistä. Hyväksyntää haetaan Lupapiste-palvelun(siirryt toiseen palveluun) kautta.

Maan alle sijoitettavat viemärilaitokset on kuvattava ennen peittämistä. Kuvat säilytetään kiinteistöllä. 

Työnjohtaja tarkastaa ja hyväksyy valmiin järjestelmän. Tarkastuksen jälkeen täytetään lomake Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja(avautuu uuteen ikkunaan).