Siirry sisältöön

Hakemus tehdään Lupapiste-palvelussa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Rakennuspaikan hallinta

Naapurin kirjallinen suostumus

Sijaintipiirustus

Suunnittelussa huomioitavaa

Taulukko 1. Energiakaivon porareiän suositeltavat etäisyydet eri kohteisiin. Sopivat etäisyydet voivat vaihdella porareiän kaltevuuskulmasta, pohjaveden virtausolosuhteista ja maaperästä riippuen. (Lähde: Ympäristöopas 2013: Energiakaivo, s. 25).

Kohde:Suositeltu minimietäisyys:
Energiakaivo20 m*
Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot3 m**
Kallioporakaivo40 m
Rengaskaivo20 m
Rakennus3 m
Kiinteistön raja7,5 m*
Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon purkupaikkaKaikki jätevedet 30 m, harmaat jätevedet 20 m
Viemärit ja vesijohdot3 m (omat putket) – 5 m (muiden putket)**
Tunnelit ja luolat25 m, etäisyys selvitetään tapauskohtaisesti

* porareiän ollessa pystysuora

** etäisyys riippuu maaperän laadusta, kaivusyvyydestä ja kaivantoon sijoitettavista putkista

Poraamisen jälkeen, ennen käyttöönottoa

Rakennusvalvontaan on toimitettava porauspöytäkirja Lupapisteen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kautta.