Siirry sisältöön

Suunnittelijat

Rakennuksella on oltava kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija tarvitaan kaikkiin rakennushankkeisiin koosta ja luonteesta riippumatta.

Pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija

Pääsuunnittelija huolehtii rakennushankkeen aikana, että rakennussuunnitelma ja erikoissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien määräysten vaatimukset ja hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Pääsuunnittelija myös vastaa, että rakennushankkeen käynnistäjä saa tietoa suunnitteluun liittyvistä asioista, jotka ovat tärkeitä huolehtimisvelvollisuutta ajatellen.

Rakennussuunnittelija vastaa rakennussuunnitelmasta. Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset. Niihin kuuluvat asemapiirros sekä taso-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset. Käytännössä pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija ovat usein sama henkilö, koska pääsuunnittelijan on tunnettava rakennussuunnitelma erittäin hyvin selvitäkseen määräyksen mukaan pääsuunnittelijalle kuuluvista tehtävistä.  

Pääsuunnittelija on oltava tiedossa ennen lupahakemuksen jättämistä. Laajempiin hankkeisiin osallistuu usein myös erikoissuunnittelijoita. Mm. LVI- ja sähkösuunnittelija valitaan usein myöhemmin hankkeen edetessä.

Suunnittelijoiden tehtävät ilmoitetaan Lupapisteessä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) hakemusta tehtäessä. Lisäksi heidät kutsutaan hakemukselle osapuoliksi.

Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi