Siirry sisältöön

Vastaava työnjohtaja

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikissa rakennuslupaa edellyttävissä rakennustöissä on oltava vastaava työnjohtaja. Työnjohtaja johtaa rakennustöitä ja huolehtii, että rakentamista koskevia sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan ja että työ suoritetaan myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Useimmille rakennustöille vaaditaan lisäksi työnjohtaja, joka vastaa kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteiden rakentamisesta (KVV-työnjohtaja) sekä työnjohtaja, joka vastaa ilmanvaihtolaitteiden rakentamisesta (IV-työnjohtaja). Heillä tulee olla oman alansa koulutus ja työkokemus. Rakentamiseen voi lisäksi osallistua muista erikoisaloista vastaavia työnjohtajia. Heistä määrätään rakennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana. 

Kuka voi toimia työnjohtajana?

Rakennustyön vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, jolla on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto (arkkitehti, DI, rakennusarkkitehti tai rakennusinsinööri) tai aikaisemman rakennusasetuksen mukainen työnjohtajan tutkinto (rakennusmestari). Työnjohtajalla tulee lisäksi olla riittävä rakennusalan kokemus. 

Suhteellisen pienen, rakenteiltaan yksinkertaisen rakennuksen, kuten tavanomaisen varasto- tai autotallirakennuksen vastaava työnjohtaja voi myös olla henkilö, jolla on rakennusalan tutkinto, jos hänellä katsotaan olevan edellytykset työhön. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi kirvesmiehet, joilla on pitkä työkokemus, tai henkilöt, jotka ovat suorittaneet tehtävään soveltuvan teknisen tutkinnon jollakin muulla kuin rakennusalalla.  

Hakemus

Rakennushankkeen käynnistäjän on haettava vastaavan työnjohtajan hyväksyntää rakennusvalvontaviranomaiselta ennen rakennustöiden aloittamista. Lisäksi on haettava erikoisalan työnjohtajan hyväksyntää ennen kyseisen alan rakennustöiden aloittamista. Rakennushankkeen työnjohtajan hyväksyntää haetaan Lupapiste(siirryt toiseen palveluun) palvelusta. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan kelpoisuustodistus sellaisen henkilön osalta, joka ei ole aikaisemmin toiminut vastaavana työnjohtajana Inkoossa. Lupapisteen käyttö edellyttää rekisteröintiä, sähköistä tunnistautumista ja sähköpostiosoitetta. Ensimmäisellä kerralla kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sen jälkeen sähköpostiosoitteella ja salasanalla.