Siirry sisältöön

Liittymisvelvollisuus (vesihuoltopalvelut)

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vaatimus perustuu vesihuoltolakiin. Lain tavoitteena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä vesi- ja viemäriverkkoon. Liittymisvelvollisuudesta voi kuitenkin hakea vapautusta. Vapautuksen myöntäminen edellyttää, että liittymä olisi kohtuuton, että hyvälaatuista talousvettä on riittävästi saatavilla ja että jätevesi käsitellään asiallisesti.   

Vapautusanomus 

Rakennus- ja ympäristölautakunta voi myöntää vapautuksen velvollisuudesta liittää kiinteistö vesi- ja viemäriverkkoon. Tämä edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä. Voit hakea vapautusta vesi- tai viemäriverkkoon liittymisestä tai molemmista. Vapautusta on haettava koko kiinteistölle kerralla, vaikka kiinteistöllä on useita rakennuksia tai hallinnanjakosopimus.    

Vapautus on määräaikainen. Sitä on haettava uudelleen määräajan päätyttyä tai jos kiinteistön olosuhteet muuttuvat, esimerkiksi jos talousveden laatu huononee tai asukkaiden ja jäteveden määrä kasvaa. 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Asianosaisia viranomaisia ja naapureita kuullaan anomuksen johdosta. 

Anomuksen tekeminen 

Täytä anomus huolellisesti ja liitä mukaan kaikki tarvittavat liitteet.

Anomusta varten tarvitset: