Siirry sisältöön

Maasto- ja vesiliikenne

Maastoliikennelakia sovelletaan moottoriajoneuvoihin, joita käytetään maastossa ja moottorikelkkareiteillä. Maastoliikennelain yleinen valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Aluksen kuljettajan on noudatettava vesiliikennelain määräyksiä sekä vesiliikenne- ja valomerkkien käskyjä, kieltoja ja rajoituksia. Jos järjestät kilpailun tai moottoriajoneuvokilpailun tai -harjoituksen maastossa tai vesialueella, siihen on haettava ympäristölupaviranomaisen lupa.  

Vapaasti muotoillussa anomuksessa on mainittava ainakin: 

Maastoliikennelain tai vesiliikennelain mukainen lupahakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen kilpailua tai harjoitusta.  

Vesiliikennelain mukaan liikennöinti tietyllä vesialueella voidaan kieltää määräajaksi tai toistaiseksi tai sitä voidaan rajoittaa, jos kielto tai rajoitus harkitaan välttämättömäksi liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai jonkin muun elinkeinon, luonnon yleisen virkistyskäytön tai jonkin muun yleisen intressin suojelemiseksi.  

Päätöksen yleisiä väyliä koskevasta kiellosta tai rajoituksesta tekee Väylävirasto ja muiden vesialueiden osalta asianomainen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.