Siirry sisältöön

Ojitus

Muista kuin vähäisistä ojituksista on ilmoitettava Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään 60 päivää etukäteen.

Ojituksien lisäksi myös ojan kunnostamisesta on ilmoitettava, jos ojauoma on palautunut luonnonkaltaiseen tilaan. Vähäisiä ojituksia ovat esimerkiksi pienen peltolohkon salaojitus, pienen metsäalueen ojitus tai välttämättömän ojan kaivaminen omalle maalle rakennuspaikan kuivattamiseksi. Ilmoituslomakkeita ja lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilla. 

Kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa

Kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on päättää ojitusasiasta, jos ojituksessa ei saavuteta yksimielisyyttä tai jos ojitukseen liittyy jokin muu erimielisyys eikä toimenpide vaadi ojitustoimitusta tai lupaa. Tällaisia tapauksia ovat:

Ojitusasian käsittely edellyttää aina kirjallista anomusta vireillepanosta Inkoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ojittajalle voidaan myös myöntää lupa

Tätä kutsutaan oikeudeksi ojittaa toisen alueella. Kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen päättää myönnetäänkö ojittajalle tämä oikeus, kun ojitus ei edellytä aluehallintoviraston lupaa tai ojitustoimitusta.

Jos ojitus tapahtuu asemakaava-alueella, eikä ojitus muusta syystä edellytä aluehallintoviraston lupaa tai ojitustoimitusta, ojan linjauksesta, pumppaamosta ja suojapenkereestä toisen alueella päätetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.