Siirry sisältöön

Pienvenesatama

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan sataman ylläpitäjän on laadittava aluksista peräisin olevan jätteelle jätehuoltosuunnitelma. Venesatama voi laatia yhteisen jätteenhuoltosuunnitelman yhdessä toisen venesataman kanssa.

Aluksista peräisin olevan jätteen vastaanotto, keräys, varastointi, käsittely ja hyötykäyttö on suunniteltava sataman koko ja laatu sekä satamaa käyttävien alusten tyyppi huomioon ottaen.

Jos sataman toiminta ei edellytä ympäristölupaa, vähintään 25 venepaikan tai talvisäilytyspaikan on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Uudesta satamatoiminnasta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitukseen tulee liittää jätehuoltosuunnitelma.   

Satamasta vastaavan tahon on tarkistettava ja päivitettävä jätehuoltosuunnitelma asianmukaiselle valvontaviranomaiselle esitettäväksi, jos jätteen laatu tai määrä tai jätehuolto huomattavasti muuttuu. Jos jätehuoltosuunnitelmaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia, sataman haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle vähintään joka kolmas vuosi, että jätehuoltosuunnitelma on edelleen voimassa. 

Paikat ja alueet, joiden rakenteet ja palvelut sekä kävijä- ja jätemäärät ovat pieniä, eivät koske merenkulun ympäristönsuojelulain 1 luvun 8 § säädökset (Luku 1 § 8 – merenkulun ympäristönsuojelulaki(siirryt toiseen palveluun). Jätehuollon ja vastaanottolaitosten järjestämistä koskeva siirtymäaika on voimassa 30. huhtikuuta 2022 saakka. Jätehuoltosuunnitelmat on laadittava ja päivitettävä lakia vastaaviksi viimeistään 31. joulukuuta 2022.