Siirry sisältöön

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen

Maaperä on pilaantunut, kun haitallisten aineiden määrä selvästi ylittää luonnollisen määrän. Tällaisia haitallisia aineita ovat mm. öljyt, raskasmetallit ja torjunta-aineet. Ilmoitus maaperän puhdistamisesta on tehtävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Pilaantuminen voi vahingoittaa terveyttä ja luontoa sekä vähentää viihtyisyyttä ja ympäristön käyttöarvoa. Pilaantuneilla alueilla on harjoitettu usein aikaisemmin teollisuustoimintaa, jätteenkäsittelyä, jätteen maahan hautaamista tai öljyn ja kemikaalien varastointia.  

Inkoossa pilaantuneen maa-alueen tutkimista ja puhdistamista seuraa ympäristövalvonta. Ympäristövalvonta kerää ja välittää tietoa pilaantuneista ja puhdistetuista kohteista mm. maankäyttö- ja rakennustoiminnalle. Maaperän suojelua koskevia määräyksiä sisältyy eri lakeihin. 

Jos jollakin alueella on mahdollisesti harjoitettu maaperää pilaavaa toimintaa tai jos on muita epäilyksiä siitä, että maaperä saattaa olla pilaantunut: 

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen

Pilaantuneen maaperän käsittely saattaa edellyttää ympäristölupaa. Pilaantuneen maaperän puhdistus tai pilaantuneen maa-aineksen poistaminen muualla käsiteltäväksi voidaan tietyissä tilanteissa aloittaa ilmoituksella. Ilmoitus on jätettävä Uudenmaan ELY-keskukselle vähintään 45 päivää ennen puhdistamisen aloittamista.