Siirry sisältöön

Ruoppaus ja vesikasvien niitto

On suositeltavaa, että vesirakennustyö, kuten ruoppaus, suoritetaan syksyllä tai talvella mahdollisten vahinkojen ja uimavesiongelmien minimoimiseksi sekä lintuja ja kaloja ajatellen.

Koneellisesta ruoppauksesta ja niitosta on ilmoitettava vähintään kuukausi ennen toimenpiteiden aloittamista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Vesialueen omistajan (yhteismaa, jakokunta tai kalastuskunta) ja rajanaapureiden tulee antaa suunnitelluille toimenpiteille kirjallinen suostumus. Lomake löytyy ELY-keskuksen sivulta ilmoitukseen liitettäväksi. On myös hyvien tapojen mukaista ilmoittaa suunnitellusta ruoppauksesta mahdollisille muille naapureille. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ruoppausmassojen sijoituspaikka. 

Erilaisia töitä:

Jos ruoppausmassojen määrä ylittää 500 m3, on kyse luvanvaraisesta vesienhallintahankkeesta, joka edellyttää aluehallintoviraston (AVI) lupaa.

Ruoppausta suunniteltaessa on syytä tarkistaa alueen kaavamääräykset ja selvittää onko läheisyydessä luonnonsuojelualueita. 

Ruoppausmassat on sijoitettava siten, että ne eivät siirry tulvan, sateen tai aaltojen mukana takaisin vesistöön. Ruoppausmassojen läjittäminen toisen maa-alueelle edellyttää omistajan kirjallista suostumusta ja läjitys vesialueelle aluehallintoviraston lupaa. Läjityspaikka ja työn jäljet on siistittävä työn jälkeen maisemaan sulautuvaksi. Ympäristökeskuksen ruoppausohjeessa neuvotaan, mitä tulee ottaa huomioon ruoppausta suunniteltaessa ja toteutettaessa.