Siirry sisältöön

Tilapäinen toiminta (esim. melu)

Jos aiot järjestää ulkoilmatapahtuman tai jos jostakin rakennushankkeesi vaiheesta aiheutuu tilapäistä melua, tai melun voidaan olettaa muodostuvan erityisen häiritseväksi, tapahtumasta tai rakennushankkeesta on tehtävä meluilmoitus kunnalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristönsuojeluviranomainen antaa päätöksessään tarpeelliset määräykset. Meluilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista ja ilmoituksessa on mainittava: 

Tapahtumaa tai rakennushanketta ei saa käynnistää ennen kuin ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 vuorokautta. Ilmoituksesta päättävä ympäristönsuojeluviranomainen voi sallia toiminnan aloittamisen jo aikaisemmin.   

Meluilmoitus ei ole aina tarpeen. Meluilmoitusta ei tarvitse tehdä tilapäisestä ulkotapahtumasta esimerkiksi torilla, urheilukentällä, uimapaikalla tai muulla yleiseen käyttöön tarkoitetulla paikalla, ja jos tapahtuma järjestetään arkipäivänä kello 7.00-22.00 tai sunnuntaina kello 9.00-20.00.  

Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvoja ei saa kuitenkaan ylittää. Järjestäjän on aina huolehdittava, että tapahtuma häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. Häiriötä voidaan vähentää sijoittamalla, suuntaamalla ja säätämällä äänentoistolaite oikein. 

Ympäristönsuojeluviranomainen ei suorita melumittauksia tilauksesta. Melumittauksia voidaan tehdä tarvittaessa vain valituksia käsiteltäessä.