Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö Degerby skolassa

Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa Degerby skolan toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.

Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus

Koulun tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat huoltajat. Kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta vahvistetaan jatkuvalla kodin ja koulun välisellä vuoropuhelulla. Hyvää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä kouluyhteisön yhteisöllisyyttä edistävät:

Kodin ja koulun yhteiset tapaamiset

Kodin ja koulun yhteisiä tapaamisia ovat mm.

Degerby skolan yhteisistä tapahtumista tiedotetaan Wilmassa.

Sinua voisi kiinnostaa:

Degerby skola osallistuu myös valtakunnallisiin kodin ja koulun yhteistyötapahtumiin. Kodin ja koulun päivää(siirryt toiseen palveluun) vietetään valtakunnallisesti syyskuun viimeisenä perjantaina.

Äiti ja lapsi yhdessä koululla

Kaikki Degerby skolan vanhemmat kuuluvat vanhempainyhdistykseen, jonka toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Degerby hem och skola r.f.- yhdistys edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä ja lasten hyvinvointia.

Degerby hem och skola r.f. on koululle tärkeä yhteistyökumppani. Yhdistys avustaa koulua hankinnoissa ja järjestää retkiä sekä erilaisia aktiviteetteja oppilaille.

Vanhempainyhdistys vaikuttaa paikallisesti lasten kasvuympäristöön mm.:

  • edistämällä kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia
  • seuraamalla kunnallista päätöksentekoa
  • osallistumalla lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Inkoossa tekemällä esityksiä ja aloitteita tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi sekä
  • toimimalla yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
Yhteystiedot

Degerby hem och skola r.f. tiedottaa toiminnastaan itse facebook(siirryt toiseen palveluun)– sivuillaan.

Wilma kodin ja koulun välisessä viestinnässä

Huoltajalle Wilma on käytännön työkalu oppilaan asioiden seuraamiseen sekä yhteydenpitoon koulun henkilökunnan kanssa. Koulun henkilökunta …

Lue lisää