Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö Kyrkfjärdens skolassa

Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa Kyrkfjärdens skolan toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.

Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus

Koulun tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat huoltajat. Kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta vahvistetaan jatkuvalla kodin ja koulun välisellä vuoropuhelulla. Hyvää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä kouluyhteisön yhteisöllisyyttä edistävät:

Kodin ja koulun yhteiset tapaamiset

Kodin ja koulun yhteisiä tapaamisia ovat mm.

Sinua voisi kiinnostaa:

Kyrkfjärdens skola osallistuu myös valtakunnallisiin kodin ja koulun yhteistyötapahtumiin. Lukuvuonna 2022- 2023 Kodin ja koulun päivää(siirryt toiseen palveluun) vietetään valtakunnallisesti syyskuun viimeisenä perjantaina.

Äiti ja lapsi yhdessä koululla

Kaikki Kyrkfjärdens skolan vanhemmat kuuluvat vanhempainyhdistykseen, jonka toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Föreningen Hem och Skola vid Kyrkfjärdens skola on koululle tärkeä yhteistyökumppani. Yhdistys järjestää luokkakokouksia sekä erilaisia aktiviteetteja oppilaille.

Vanhempainyhdistys vaikuttaa paikallisesti lasten kasvuympäristöön mm.:

 • edistämällä kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia
 • seuraamalla kunnallista päätöksentekoa
 • osallistumalla lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Inkoossa tekemällä esityksiä ja aloitteita tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi sekä
 • toimimalla yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
Sagornas natt

Kyrkfjärdens skolalla ja vanhempainyhdistyksellä on ollut mm. tapana järjestää lukemiseen liittyvä projekti syksyisin, joka huipentuu marraskuussa Sagornas natt- tapahtumaan. Tapahtumaa on järjestetty koululla jo useita vuosia, joten siitä on tullut koululle perinne. Myös kävijämäärä tapahtumassa on ollut suuri. Naamioidut oppilaat, huoltajat ja henkilökunta tapaavat toisensa illalla koulussa, hyvin vaihtelevan ohjelman äärellä.

Hallituksen jäsenet
 • Heidi Pått, puheenjohtaja
 • Linda Forsström, varapuheenjohtaja
 • Jessica Olme- Bos, rahastonhoitaja
 • Sophie Kawecki, sihteeri
 • Henna Wilkman, jäsen
 • Andreas Hindersson, jäsen
 • Anna Holmberg, jäsen
 • Maria Damén, jäsen
Yhteystiedot

Föreningen Hem och Skola vid Kyrkfjärdens skola tiedottaa toiminnastaan itse facebook- sivuillaan(siirryt toiseen palveluun). Hallituksen puheenjohtajaan voit olla yhteydessä sähköpostitse: heidi.patt@gmail.com

Wilma kodin ja koulun välisessä viestinnässä

Huoltajalle Wilma on käytännön työkalu oppilaan asioiden seuraamiseen sekä yhteydenpitoon koulun henkilökunnan kanssa. Koulun henkilökunta …

Lue lisää