Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö Merituulen koulussa

Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa Merituulen koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.

Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus

Koulun tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat huoltajat. Kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta vahvistetaan jatkuvalla kodin ja koulun välisellä vuoropuhelulla. Hyvää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä kouluyhteisön yhteisöllisyyttä edistävät:

Kodin ja koulun yhteiset tapaamiset

Kodin ja koulun yhteisiä tapaamisia ovat mm.

Lukuvuonna 2022- 2023 vanhempaintapaamisia järjestetään sekä lähitapaamisina että verkon välityksellä. Tapahtumat löytyvät Merituulen koulun tapahtumakalenterista ja niistä tiedotetaan aina myös Wilmassa.

Tutustu myös näihin:

Kaikki Merituulen koulun vanhemmat kuuluvat vanhempainyhdistykseen, jonka toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Merituulen koulun vanhempainyhdistys toimii tasavertaisesti Merituulen koulun kaikkien oppilaiden ja henkilökunnan hyväksi mahdollistamalla mm. tapahtumia ja aineellisia resursseja kouluyhteisön hyödyksi.

Lisäksi yhdistys vaikuttaa paikallisesti lasten kasvuympäristöön:

 • edistämällä kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia
 • seuraamalla kunnallista päätöksentekoa
 • osallistumalla lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Inkoossa tekemällä esityksiä ja aloitteita tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi sekä
 • toimimalla yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa

Hallituksen jäsenet

 • Iiris Beekelaar, jäsen
 • Merja Ilván, rahastonhoitaja ja somevastuu
 • Saana Johansson, jäsen
 • Jenni Kahila, jäsen
 • Karoliina Kiviniemi, puheenjohtaja
 • Minttu Luttinen, jäsen
 • Pälvi Polojärvi, jäsen
 • Laura Rantakömi, varapuheenjohtaja
 • Katariina Vehmas, sihteeri

Kokouspäivät lukuvuonna 2022- 2023

 • 24.10.2022
 • 7.12.2022
 • 1.2.2023
 • 27.3.2023
 • 10.5.2023

Yhteystiedot

Merituulen koulun vanhempainyhdistykseen voit olla yhteydessä sähköpostitse: merituulenkoulunmevy@gmail.com

Merituulen koulu osallistuu myös valtakunnallisiin kodin ja koulun yhteistyötapahtumiin. Lukuvuonna 2022- 2023 Kodin ja koulun päivää(siirryt toiseen palveluun) vietetään valtakunnallisesti 30.9.2022.

Äiti ja lapsi yhdessä koululla

Wilma kodin ja koulun välisessä viestinnässä

Huoltajalle Wilma on käytännön työkalu oppilaan asioiden seuraamiseen sekä yhteydenpitoon koulun henkilökunnan kanssa. Koulun henkilökunta …

Lue lisää