Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö Västankvarns skolassa

Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa Västankvarns skolan toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.

Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus

Koulun tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat huoltajat. Kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta vahvistetaan jatkuvalla kodin ja koulun välisellä vuoropuhelulla. Hyvää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä kouluyhteisön yhteisöllisyyttä edistävät:

Kodin ja koulun yhteiset tapaamiset

Kodin ja koulun yhteisiä tapaamisia ovat mm.

Västankvarns skolan yhteisistä tapahtumista tiedotetaan Wilmassa.

Västankvarns skola osallistuu myös valtakunnallisiin kodin ja koulun yhteistyötapahtumiin. Lukuvuonna 2022- 2023 Kodin ja koulun päivää(siirryt toiseen palveluun) vietetään valtakunnallisesti syyskuun viimeisenä perjantaina.

Äiti ja lapsi yhdessä koululla

Understödsföreningen Almus r.f. on koululle tärkeä yhteistyökumppani, joka edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä ja lasten hyvinvointia.

Yhdistys järjestää retkiä ja aktiiviteetteja sekä avustaa koulua erilaisissa hankinnoissa mm. hankkii retkille lisäevästä, kirjastokirjoja, materiaalia ja tarvikkeita. Yhdistys on myös järjestänyt aamu- ja iltapäivätoimintaa Västankvarns skolassa jo 25:n vuoden ajan.

Vanhempainyhdistys vaikuttaa paikallisesti lasten kasvuympäristöön mm.:

  • edistämällä kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia
  • seuraamalla kunnallista päätöksentekoa
  • osallistumalla lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Inkoossa tekemällä esityksiä ja aloitteita tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi sekä
  • toimimalla yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa

Understödsföreningen Almus r.f. (siirryt toiseen palveluun) tiedottaa toiminnastaan itse.