Siirry sisältöön

Sähkökatkojen vaikutukset Inkoon kunnan palveluissa

Talvikauden 2022–2023 aikana sähköyhtiöt voivat joutua katkaisemaan sähköjä alueellisesti. Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirtojärjestelmän toimivuudesta Suomen kantaverkossa. Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan.

Mahdolliset suunnitellut sähkökatkot ovat alueellisia ja kestävät arvioidusti kaksi (2) tuntia kerrallaan. Ne tulevat todennäköisesti ajoittumaan aamuun, iltapäivään tai myöhäiseen iltaan. Kriittiset kohteet, kuten sairaalat, pyritään jättämään jakelukatkoalueiden ulkopuolelle. Sähkökatkoista tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan laajasti etukäteen, joten median sekä sähkönjakeluyhtiön ja Fingridin tiedotteiden seuraaminen on suositeltavaa. Tämä sivun lopussa löydät hyödyllisiä linkkejä inkoolaisille koskien sähkökatkoja. 

Varaudu sähkökatkoihin

Inkoon kunta kehottaa kuntalaisia varautumaan eripituisiin sähkökatkoihin huolehtimalla riittävän kotivaran hankkimisesta. Vaikka mahdolliset suunnitellut sähkönjakelukatkot kestävät 2 tuntia kerrallaan, on suositeltavaa varautua siten, että ravinnon ja tarvikkeiden puolesta pärjää kotona kolme vuorokautta ilman sähköä. Kotiin kannattaa varata mm. taskulamppuja ja niihin paristoja, vettä, ruokaa ihmisille ja lemmikeille, lääkkeitä sekä ensiaputarvikkeet.

Auta ennaltaehkäisemään sähkökatkoja

Voimme yhdessä pienentää sähkökatkojen todennäköisyyttä vähentämällä sähkönkulutustamme. Sähköpulan välttämiseksi kaikkea tarpeetonta sähkön käyttöä tulisi välttää etenkin huippukulutustuntien aikaan (tyypillisesti aamulla klo 8-10 ja illalla 16-18 sekä 20-22). Sähkön käytön minimoiminen on erityisen tarpeellista kylminä talvipäivinä.
Inkoon kunta varautuu sähkön saatavuusongelmiin. Pyrimme tuottamaan kunnan palvelut sähkökatkoista huolimatta normaaliin tapaan. Mahdolliset sähkökatkot haastavat kuitenkin palveluiden tuottamista. Olemme koonneet alle tietoja sähkökatkojen vaikutuksista eri palveluihimme. Vaikutukset riippuvat sähkökatkojen kestosta.

Perusturva

Perusturvan toimintayksiköt ovat varautuneet turvaamaan toimintansa sähkökatkojen aikana. Sähkökatkosten aikana akuutti hoito ja kiirevastaanotot turvataan kaikille kuntalaisille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnasta vuoden 2023 alusta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue viestii jatkossa sähkökatkojen vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, www.luvn.fi(siirryt toiseen palveluun)

Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta järjestetään ulkotiloissa, jos sisätiloissa ei voi olla. Hankitaan jätepusseja ja pesulappuja sekä kosteuspyyhkeitä WC-asiointia varten. Huoltajia tiedotetaan tilanteesta. Pidempiaikaisen sähkökatkon aikana Dal toimii varapäiväkotina. Tuolloin huoltajia kehotetaan pitämään lapsensa kotona. Huoltajia pyydetään pitämään huoli siitä, että lapsilla on tarpeeksi lämpimiä vaatteita sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Koulut

Kouluille hankitaan jätepusseja, pesulappuja sekä kosteuspyyhkeitä WC-asiointia varten. Huoltajia tiedotetaan tilanteesta. Kuljetuksia voidaan joutua muuttamaan, jos osa lapsista lähtee kotiin aiemmin. Huoltajia pyydetään pitämään huoli siitä, että lapsilla on tarpeeksi lämpimiä vaatteita sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Kirjasto

Kirjaston lainaus- ja palautusautomaatit eivät ole käytettävissä sähkökatkon aikana. Kirjaston asiakkaita pyydetään poistumaan tilasta ja kirjasto suljetaan. Huomioithan, että vessat ja hissi eivät ole käytettävissä sähkökatkon aikana.

Nuorisotilat

Mikäli sähkökatko on tiedossa ja alkamassa, toimintaa ei käynnistetä. Lyhyt katko odottamaton ei vaikuta palveluihin. Mikäli toiminta on käynnissä katkon alkaessa ja katkoa kestoa ei tiedetä, osallistujia pyydetään omatoimisesti siirtymään rauhallisesti koteihinsa. Käyttäjien tulee tarkistaa, ettei kukaan jää tiloihin. Ovet lukkoon meneminen on myös tarkistettava poistuessa.

Liikuntatilat/-paikat

Vapaa-aikapalveluiden omatoimiset vuokratilat mm. liikunta- ja kulttuuritilat: mikäli sähkökatko on tiedossa ja alkamassa, toimintaa ei käynnistetä. Mikäli toiminta on käynnissä katkon alkaessa, osallistujia pyydetään omatoimisesti siirtymään rauhallisesti koteihinsa. Käyttäjien tulee tarkistaa, ettei kukaan jää tiloihin. Ovet lukkoon meneminen on myös tarkistettava poistuessa.

Kansalaisopiston toiminta

Mikäli sähkökatko on tiedossa ja alkamassa, toimintaa ei käynnistetä. Mikäli toiminta on käynnissä katkon alkaessa, kurssi keskeytetään, jos sitä ei voi jatkaa (valaistus, lämpö, lukitus). Kurssin opettaja poistuu viimeisenä ja tarkistaa, että ovat menevät lukkoon.

Työllisyyspalvelut eli kuntouttava työtoiminta

Mikäli sähkökatko on tiedossa ja alkamassa, työtoimintaa ei järjestetä. Mikäli toiminta on käynnissä katkon alkaessa, asiakkaat lähtevät pois. Ohjaaja lähtee tilasta viimeisenä.

Puhelinvaihde

Mahdollisten kiertävien, muutaman tunnin kestoisten sähkökatkojen aikana mobiilipalvelut ovat suurimman osan ajasta 2G- ja 3G-tekniikoiden varassa. Verkot siis toimivat ja puheluita voi soittaa, mutta varsinkin datayhteydet ovat hitaita ja kuuluvuusongelmia voi esiintyä.

Yleinen saavutettavuus

Mikäli sähkökatko jatkuu muutamaa tuntia pidemmän ajan, kunta huolehtii kuntalaisten informaation saannista kunnantalon infopisteessä.

Vesihuolto

Huoltovarmuuskriittisenä toimijana Inkoon vesi on varautunut sähkön saatavuusongelmiin ja on varautunut jakamaan vettä myös verkoston ulkopuolisille asukkaille. Asukkaiden kannattaa kuitenkin varautua vedenjakelun häiriöihin myös omatoimisesti.

Lyhytkestoinen sähkökatko ei vaikuta veden saatavuuteen välittömästi. Vesitornissa riittää vettä noin vuorokaudeksi. Varavoimajärjestelmän avulla vettä voidaan tämän jälkeenkin pumpata ja jakaa verkoston kautta lähes normaalisti.

Veden säästämiseksi veden kulutusta tulisi välttää. Pidempiaikaisen katkon aikana veden jakelua esim. verkoston ulkopuolisille järjestetään tankkiautolla tai suoraan vesiposteista. Tästä tiedotetaan erikseen.

Jätevesiverkostossa virtaus pysähtyy, kun pumppaamot sähkökatkon myötä pysähtyvät. Jätevesi kertyy verkostoon ja täyttää pumppaamot, siksi jäteveden tuottamista kiinteistöissä olisi tärkeätä välttää. Alle vuorokauden kestävissä alueellisissa katkoissa on mahdollista tyhjentää verkostoa loka-autoilla. Tilanteen pitkittyessä tai ollessa laajempi, voi loka-autojen saatavuus tai polttoainepula vaikeuttaa tätä. Tällöin joudutaan jätevettä purkamaan maastoon ylivuodon kautta.

Kaukolämpö

Kaukolämpölaitos on varustettu varavoimalla ja siten lämmön tulo jatkuu lyhyempien katkojen aikana. Kiinteistöissä olevien lämmönjakojärjestelmien toiminta lakkaa kuitenkin sähkökatkon aikana eli ilman omaa varavoimaa kaukolämmitetyt kiinteistöt eivät lämpene.

Jätehuolto

Jätteiden keräys jatkuu lyhyen sähkökatkon aikana normaalisti, katkon pitkittyessä mm. polttoaineen saatavuus vaikuttaa jätehuollon toimivuuteen.

Kiinteistöt ja niiden hoito

Kunta on varautunut kiinteistöjensä sähkökatkoihin varavoimajärjestelmillä, joilla kunnan tärkeimpiin kiinteistöihin saadaan palautettua valaistusta ja lämmitystä. Etusijalla ovat terveyskeskus, vanhusten hoitoyksiköt ja kunnantalo. Toteutuksesta vastaa kunnan kiinteistöjen huollosta vastaava SOL Kiinteistönhuolto ja kiinteistönhuollon päivystys.

Sähkökatkotilanteessa muu kiinteistönhoito voi keskeytyä ja kiinteistönhoidon resurssit keskitetään varavoimajärjestelmien ylläpitoon.

Pitkittyvässä, esim. useiden päivien sähkökatkotilanteessa generaattorien polttoaineen saatavuus ja kuljetus käyttöpisteille voivat muodostua ongelmaksi.

Siivous ja ruokahuolto

Kunnan siivous- ja ruokapalveluista vastaa Compass Group Oy. Kunnan keskuskeittiön toiminta voi keskeytyä tai häiriintyä sähkökatkon aikana ja vaikutukset riippuvat siitä, miten katko ajoittuu. Palveluntuottaja varautuu häiriötilanteisiin, tällöin ateriat voidaan kuljettaa toisesta yksiköstä tai voidaan muuttaa ruokalistaa. Vaikein tilanne syntyy, jos sähkökatko on ennakoimaton.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden hoito

Lakisääteinen liikenneväylien ylläpito jatkuu niin normaalina kuin mahdollista, sähkökatko ei vaikuta kunnan kunnossapitovelvoitteisiin. Muu, ei-lakisääteinen työ voi keskeytyä. Katuvalot sammuvat sähkökatkon aikana ja kunnallistekniikan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Pelastuslaitos, sairaankuljetus

Pelastuspalveluista vastaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja 1.1.2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Pelastuslaitoksen toimintayksiköt on varustettu varavoimalla.

Hyödyllisiä linkkejä inkoolaisille koskien sähkökatkoja

Voit ladata puhelimeesi Fingridin tuntihintasovelluksen, joka antaa käyttäjälle sähköpulailmoituksen. Lue lisää Tuntihinta-sovelluksesta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Inkoon alueella sähkön jakeluverkkoyhtiö on Caruna. Voit tilata puhelimeesi tekstiviesti-ilmoitukset sähkökatkoista eli Caruna Sähkövahti-palvelun. Liittymien omistajat saavat viestit automaattisesti.

Tuntihinta-sovellus – Fingrid(siirryt toiseen palveluun)

Fingrid: Kysymyksiä ja vastauksia sähköpulasta – Fingrid(siirryt toiseen palveluun)

Jotta energiaa riittää meille kaikille: www.astettaalemmas.fi(siirryt toiseen palveluun)

Kotivara ja kotitalouksien varautuminen: 72 tuntia – 72 tuntia(siirryt toiseen palveluun)

Caruna: www.caruna.fi(siirryt toiseen palveluun)