Siirry sisältöön

Eläintenpito

Ruokaviraston sähköisen eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointipalvelun avulla voit itse tehdä ilmoitukset eläinten pitopaikoista, eläintenpidosta sekä haaskapaikoista.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Ruokavirasto on avannut eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun maanantaina 23.8.2021. Asiointipalvelun avulla toimijat pystyvät itse tekemään ilmoitukset eläinten pitopaikoista, eläintenpidosta sekä haaskapaikoista. Ruokavirasto kannustaa toimijoita kirjautumaan palveluun ja tarkistamaan pitopaikka- ja eläintenpitotietojensa ajantasaisuuden. Sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa epr.ruokavirasto.fi(siirryt toiseen palveluun).

Ajantasaiset tiedot eläinten pidosta ja pitopaikoista ovat välttämättömiä esimerkiksi eläintaudin puhjetessa. Pitopaikkojen rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia maaeläinten pitopaikkoja, lukuun ottamatta kotitalouksissa pidettäviä lemmikkieläimiä tai eläinlääkärien vastaanottoja. Pitopaikat tulee rekisteröidä, vaikka eläimiä pidettäisiin harraste-eläiminä tai lyhytaikaisesti. Rekisteröintivelvollisuus on laajentunut huhtikuussa 2021 kattamaan aiempien eläinlajien lisäksi myös esimerkiksi tuotantokanien, paliskuntien ulkopuolella pidettävien porojen sekä tiettyjen sukusolujen ja alkioiden pitopaikkoja.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointipalveluun kirjaudutaan tunnistautumalla suomi.fi-palvelun avulla esimerkiksi pankkitunnuksilla. Pitopaikat ja eläintenpitotoiminta voidaan ilmoittaa henkilötunnuksella, yritystunnuksella tai maatilatunnuksella. Pitopaikka voidaan rekisteröidä omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toimijan rekisteröimässä pitopaikassa. Sähköisen asioinnin kautta voi myös tarkastella ja päivittää aiemmin ilmoitettuja tietoja.

Myös eläinsuojelulain edellyttämä, aluehallintovirastoon tehtävä ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta, lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhauksesta sekä riistanhoidollisesta tarhauksesta voidaan tehdä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Eläintenpidon ja eläinten pitopaikan rekisteröinti

Eläintenpitäjä, jolla on hallinnassaan vähintään yksi hevos-, nauta-, sika-, lammas-, vuohieläin tai siipikarjaa, on velvollinen rekisteröitymään kyseisen eläinlajin eläintenpitäjäksi.  

Myös eläinten pitopaikka on rekisteröitävä. Lisäksi turkis-, kameli- ja hirvieläinten sekä mehiläisten ja kimalaisten pitäjien on rekisteröidyttävä.

Rekisteröitymisvelvollisuus koskee sekä tuotantoeläinten että seura- ja harraste-eläinten pitäjiä.

Ilmoitukset tehdään pääsääntöisesti itse sähköisesti. Ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä Länsi-Uudenmaan maaseutuhallintoon.

Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Ruokaviraston sivuilta löytyy nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien sekä hevoseläinten merkitsemis- ja rekisteröitymisohjeita

Siipikarjan ulkonapitokielto

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja ja muut linnut on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 8.2.–31.5. välisenä aikana. Linnut tulee pitää joko sisätiloissa tai niiden ulkoilualue tulee kauttaaltaan aidata ja kattaa esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla.