Siirry sisältöön

Miksi Inkoo oikeastaan tarvitsee vision vuodelle 2040?

Inkoon kunnan visiointityö aloitettiin aikaisin keväällä, ja nyt tiedonkeruu on saatu päätökseen. Aineistoa kootaan parhaillaan, ja me tulemme julkaisemaan tuloksia vaiheittain. Ennen kuin jatkamme tarkempiin yksityiskohtiin, haluamme vielä selventää, miksi tätä työtä ylipäätään tehdään nyt.

Haasteellinen väestönkehitys

Kunta on kääntynyt konsulttiyhtiö MDI:n puoleen saadakseen tietoja ennustetuista väestönmuutoksista Inkoossa vuoteen 2040 asti.

Ennuste pohjautuu useisiin tekijöihin, ja siinä huomioidaan muun muassa seuraavia muuttujia:

Tarkempaa tietoa näiden simulaatioiden toteuttamisesta ja taustatiedoista löytyy alla olevasta liitteestä.

Ennuste perustuu kolmeen eri väestönkehitysskenaarioon. Ne ovat:

Mikäli kunnassa ei tapahdu suurempia muutoksia, ennusteen mukaan Inkoon väestöluku laskisi 4 963 henkilöön vuosien 2023 ja 2040 välillä. Vuoden 2023 lopussa vastaava luku oli 5 386. Näin ollen kuntalaisten määrä vähenisi -423 henkilöllä. Prosenteissa tämä tarkoittaisi noin -7,9 %:n laskua. Väestönkehitys ja sen ilmentyminen kolmessa eri skenaarioissa löytyvät olevasta taulukosta.
 

 ENNUSTEEN MUKAINENKUNTASTRATEGIAN MUKAINENNOPEAN KASVUN MUKAINEN
Väestönkehitys-423+475+954

Vaativa demografia

Myös demografinen kehitys on haasteellinen. Mikäli kunta kehittyisi ennusteen mukaisesti, vuonna 2040 ikäryhmien jakauma olisi seuraavanlainen: 
 

IKÄLUOKKA2023ENNUSTEEN MUKAINEN  KUNTASTRATEGIAN MUKAINEN  NOPEAN KASVUN MUKAINEN
Yli 64-vuotiaat26,9 %34,0 %31,4 %28,9 %
15–64-vuotiaat58,8 %53,8 %55,6 %56,7 %
Alle 15-vuotiaat14,3 %12,2 %13,0 %14,6 %

Absoluuttisina lukuina eri skenaariot näyttäisivät vuonna 2040 seuraavilta:
 

IKÄLUOKKAENNUSTEEN MUKAINEN   KUNTASTRATEGIAN MUKAINENNOPEAN KASVUN MUKAINEN
Yli 64-vuotiaat+237+392+373
15–64-vuotiaat-498+91+426
Alle 15-vuotiaat-163-8+155

Ennusteen mukaan Inkoon väestö siis ikääntyisi ja vähenisi, mikäli merkittäviä muutoksia ei tapahdu. Ikävuosiltaan +64 olevien kuntalaisten lukumäärä kasvaisi muiden ikäryhmien pienentyessä.

Mitä nykyisen kuntastrategian mukainen kehitys tarkoittaisi?

Inkoon voimassa olevassa kuntastrategiassa todetaan, että kunnan tavoitteena on kasvattaa väestöä 0,5 %:lla vuodessa. Mikäli kunta jatkaa samalla tavoitteella, kunnan väestöluvun pitäisi olla 5 861 vuonna 2040. Erotus olisi siis 898 nykyiseen kehitysennusteeseen verrattuna (4 963).

MDI:n raportin mukaan kuntastrategian mukainen kasvu edellyttäisi huomattavaa muutosta muuttoliikkeessä. Raportissa tehdyn karkean arvioin mukaisesti Inkooseen tulisi luoda 650 uutta työpaikkaa. Inkoossa olevien yritysten nykyinen kokorakenne huomioon ottaen kunta tarvitsisi noin 230 uutta yritystä, joiden toimipaikka olisi Inkoossa. MDI pitää tätä epätodennäköisenä ilman merkittäviä investointeja. Viimeisten 19 vuoden aikana Inkoossa olevien työpaikkojen määrä on kasvanut kaikkiaan 157 kappaleella. 

Tulevien viikkojen aikana tulemme tutkimaan tiedonkeruumme tuloksia tarkemmin. Tulemme myös nostamaan esille tuloksia visiointityöpajoista, puhelingallupista, koulujen vastauksista sekä lausunnoista.

Valtuusto hyväksyy vision kokouksessaan 10.6.2024. Vision tarkoituksena on tukea kunnan päätöksentekoprosesseja asioissa, joilla on suuri tai pitkäaikainen vaikutus kunnan tulevaisuuteen.