Siirry sisältöön

Liittyminen vesihuoltolaitokseen

Liittymistä on syytä anoa hyvissä ajoin, jotta vesihuoltolaitos ehtii antaa lausuntonsa liittämispisteestä.

Liity vesijohtoverkkoon täyttämällä hakemus

Kun rakennat tai rakennutat uutta kiinteistöä ja rakennuspaikka sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, sinun pitää liittää kiinteistö vesihuoltolaitoksen johtoverkkoon. Hakemus toimitetaan Lupapiste.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun):lle samalla, kun haetaan rakennuslupaa. Liitä hakemuksen mukaan LVI-piirrustukset. Piirustukset laativa LVI-suunnittelija määrää liittymän koot.

Liittymistä on syytä anoa hyvissä ajoin, jotta vesihuoltolaitos ehtii antaa lausuntonsa liittämispisteestä. Liittymishakemus on täällä(siirryt toiseen palveluun)

Hakemus saada vapautus liittämisvelvollisuudesta (Vesihuoltolaki 119/2001)  11 §

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein.  

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Liittämistyön suorittaa vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos edellyttää, että LVI-piirustukset jätetään ennen liittämisen suorittamista. Liitettävä kiinteistö vastaa kaivuutöistä sekä putken hankinnasta ja asennuksesta. Vesihuoltolaitos laskuttaa liittämistyöstä ja osista (satula, venttiili, venttiilikara, venttiilihattu, jos liittämispaikka on kadulla, ja jätevesiputken liitoskappale sekä vesimittarin asennus) voimassa olevan taksan mukaan.

Muilta osin noudatetaan Inkoon Vesi -vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja.

Liittämisestä on sovittava noin viikko etukäteen vesihuoltopäällikön kanssa, p. +358 9 2951 5329 tai +358 9 2951 5331.

Mittarilukemat ja kulutusseuranta

Kulutus-Web on palvelu vesimittarilukeman ilmoittamista ja vedenkulutuksen seurantaa varten. Palvelun kautta voi myös antaa palautetta vesihuoltolaitokselle.

Palveluun kirjaudutaan antamalla kuluttajanumero ja mittarin numero. Nämä numerot löytyvät laskulta ja mittarilukukorteista, jotka postitetaan vuosittain marraskuussa.

Omistajanvaihdos

Kun kiinteistö, mikä on jo liitetty Inkoon Veden vesi- ja jätevesiverkkoon, vaihtaa omistajaa, tulee asiasta ilmoittaa Inkoon Vedelle. Ilmoituksen voi tehdä täyttämällä Inkoon Veden sähköisen lomakkeen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Jos lomake täytetään ennen muuttopäivää, mittarilukema voidaan ilmoittaa erikseen sähköpostitse.

Saatuamme muuttopäivän mittarilukeman, voimme tehdä tasauslaskun edellisille omistajille ja siirtää laskutuksen sekä vesihuollon käyttösopimuksen uusille omistajille. Uusille omistajille lähetetään kaksi kappaletta vesihuollon käyttösopimusta allekirjoitettavaksi. Kun uusi omistaja on allekirjoittanut sopimukset, ne tulee palauttaa Inkoon Vedelle, minkä jälkeen kunnan edustaja allekirjoittaa sopimukset ja yksi kappale lähetetään uusille omistajille. Uudet omistajat voivat tutustua Inkoon veden taksaan täällä ja hinnanmuutokseen 1.6.2023 alkaen täältä

Ilmoita mittarilukema sähköpostitse: tekniska@inga.fi

Laskutus

Inkoon Vedellä on käytössä arviolaskutus ja tasauslaskutus. Arviolasku lähetetään silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut mittarinlukemaa laskutusajanjakson aikana. Tasauslasku lähetetään silloin, kun asiakas on ilmoittanut mittarilukeman laskutusajanjakson aikana. Mittarilukemakortti lähetetään kerran vuodessa asiakkaille, mutta asiakas voi halutessaan ilmoittaa mittarilukemansa useimminkin Kulutus-Web(siirryt toiseen palveluun) kautta. Mittarilukeman seuraaminen useammin kuin kerran vuodessa on suositeltavaa.

Laskutusaikataulu 2024 – perus- ja käyttömaksut

Laskutus 1 ajalta 1.1.-29.2. laskutetaan helmikuussa, eräpäivä 29.2.

Laskutus 2 ajalta 1.3.-30.4. laskutetaan huhtikuussa, eräpäivä 30.4.
Laskutus 3 ajalta 1.5.-30.6. laskutetaan kesäkuussa, eräpäivä 30.6.
Laskutus 4 ajalta 1.7.-31.8. laskutetaan elokuussa, eräpäivä 30.8.
Laskutus 5 ajalta 1.9.-31.10. laskutetaan lokakuussa, eräpäivä 31.10.
Laskutus 6 ajalta 1.11.-31.12. laskutetaan joulukuussa, eräpäivä 31.12.

Mittarinlukemakortti lähetetään marraskuussa.

Sarastia hoitaa Inkoon vesilaskutuksen

Sarastia hoitaa Inkoon vesihuoltolaitoksen vesilaskutuksen, mikä tarkoittaa, että Sarastia tekee vesilaskut Inkoon Vesi-liikelaitoksen  antamien työmääräysten mukaan.

Hyvityslaskut verkkopankissa

Hyvityslaskun tiedot näytetään verkkopankissa ja maksamisen verkkopalvelussa vastaanottajalle tiedoksi. Hyvityslaskun lähettäminen ei muodosta hyvitystapahtumaa vastaanottajan tilille, vaan laskun lähettäjän tulee tarvittaessa erikseen sopia hyvityksestä vastaanottajan kanssa.

Jos verkkopankkiin ilmestyy miinusmerkkinen vesilasku, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä vesilaskutuksen yhteyshenkilöön puh. +358 50 4405974 ja ilmoittaa tilinumeronsa, jotta hyvitys voidaan maksaa asiakkaan tilille. Hyvityslaskut maksetaan tilille 2 viikon kuluessa.