Siirry sisältöön

Havsmanualen-hanke

Havsmanualen-hanke pyrkii keräämään tietoa rannikkovesien ekologisesta tilasta Länsi-Uudellamaalla ja luomaan mallin sen parantamiseksi kustannustehokkaasti.

Havsmanualen-hanke

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoutta rannikkovesien ekologisesta tilasta ja parantaa sitä. Tämä toteutuu tekemällä yksityiskohtaisia selvityksiä rannikkovesien rehevöitymisen vaihtelusta suhteessa ympäristön luonnollisiin ominaisuuksiin kuten syvyyteen, suolapitoisuuteen ja lämpötilaan.

Hankkeen nykyinen osio Havsmanualen 3 (2021-) kattaa koko Länsi-Uudenmaan rannikon ja siten myös Inkoon. Täällä hankkeessa aiemmin kehitettyä toimintamallia hyödynnetään ympäristöhallinnon kustannustehokkaana ohjauskeinona koko Länsi-Uudenmaan rannikkoalueella. Hankkeessa keskitytään rannikkovesien ajankohtaisimpiin ongelmiin eli hajakuormitukseen ja erityisesti suoravalumiin. Vastaavasti mittausten pääpaino on tavoitteiden kannalta merkityksellisimmissä mittakaavoissa eli pintavesien paikallisen ja kausittaisen vaihtelun tarkassa kattamisessa.