Siirry sisältöön

Ajankohtaisia ympäristöhankkeita Inkoossa

Inkoossa on käynnissä useita ympäristöhankkeita. Tutustu tarkemmin tärkeisiin ja mielenkiintoisiin hankkeisiin alla.

Inkoon kunta osallistuu WWF:n hankkeisiin VALUTA, RANKKU ja Metsälähde. Niiden tavoitteena on Länsi-Uudenmaan vesistöjen ja merialueiden vedenlaadun parantaminen. Kunta on mukana myös LUMME-hankkeessa, jonka vetäjänä on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY), sekä Pro Litore ry:n Havsmanualen-hankkeessa.

Valuta-hanke

WWF:n Valuta II-kenttähankkeen tavoitteena on maa- ja metsätalouden aiheuttaman ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen vähentäminen sisävesissä ja Itämeressä.

Lue lisää

Rankku-hanke

Hankkeen, joka alkoi heinäkuussa 2021, keskeisimpinä tavoitteina on vähentää ravinnekuormitusta Länsi-Uudenmaan edustan rannikkovesissä ja lisätä luonnon monimuotoisuutta alueella.

Lue lisää

Lumme

LUMME-hankkeen toiminta sijoittuu vuosille 2022-2024, ja sitä koordinoi LUVY. Hankkeessa keskitytään vähentämään maa- ja metsätalouden vesistökuormitusta yhteistyössä LUVYn muiden vastaavanlaisten hankkeiden kanssa.

Lue lisää

Havsmanualen-hanke

Havsmanualen-hanke pyrkii keräämään tietoa rannikkovesien ekologisesta tilasta Länsi-Uudellamaalla ja luomaan mallin sen parantamiseksi kustannustehokkaasti.

Lue lisää

Metsälähde-hanke

Metsälähde-hankkeen vetäjänä toimii WWF Suomi ja siihen kuuluu Inkoon-, Ingarskilan- ja Siuntionjoki. Hanke suojelee erityisesti metsätalousvaltaisilla alueilla sijaitsevia vesistöjä.

Lue lisää

Kuva: © Meri Ensiö