Siirry sisältöön

Lumme

LUMME-hankkeen toiminta sijoittuu vuosille 2022-2024, ja sitä koordinoi LUVY. Hankkeessa keskitytään vähentämään maa- ja metsätalouden vesistökuormitusta yhteistyössä LUVYn muiden vastaavanlaisten hankkeiden kanssa.

LUMME-hanke

LUMME-hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY), ja se sijoittuu vuosille 2022-2024. LUMME-hankkeessa toteutetaan maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä ja seurataan kunnostustoimien vaikuttavuutta. Lisäksi hanke tarjoaa ajankohtaista tietoa vesiensuojelutoimenpiteistä ja tukimahdollisuuksista seudun maa- ja metsätalouden toimijoille järjestämällä tapahtumia ja antamalla neuvontaa. Hankkeessa jatketaan  LUVYn muissa hankkeissa aloitettuja toimenpiteitä koskien maatalouden vesiensuojelua.

Inkoosta hankkeessa mukana on Kyrkfjärden, joka on yksi rannikkovesien pääkohteista. Rannikkovesien lisäksi hankkeessa keskitytään jokien valuma-alueisiin, joista yksi on Siuntionjoen valuma-alue. Hanke käynnistettiin 2022 vesiensuojelurakenteiden suunnittelulla, ja nämä toteutetaan vuosina 2022-2024. Hankkeessa seurataan  toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä jatkuvilla vedenlaadun mittauksilla että analyyseillä.